วัคซีน "โควิด-19" กับผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นได้ - HotNews

วัคซีน "โควิด-19" กับผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นได้


 

หลังจากเริ่มทดลองฉีดวัคซีนโควิด-19 ในประเทศไทยกันแล้ว เราควรทราบถึงผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นในบางราย

ศ. นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ระบุว่า โดยหลักการวัคซีนจะทำหน้าที่กระตุ้นภูมิคุ้มกันของร่างกายให้รู้จักกับเชื้อโรคล่วงหน้าก่อนที่จะได้รับเชื้อเพื่อป้องกันไม่ให้ติดเชื้อ เจ็บป่วย หรือเสียชีวิต แต่อาจมีผลข้างเคียงเล็กน้อย เช่น ปวดเมื่อย มีไข้ ซึ่งเป็นเรื่องปกติที่แสดงให้เห็นว่าภูมิคุ้มกันกำลังถูกกระตุ้นจากวัคซีน เพื่อป้องกันไม่ให้เราเจ็บป่วยหรือเสียชีวิต

อาการที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ที่ได้รับวัคซีนโควิด-19

  1. มีไข้
  2. ปวดเมื่อยตามตัว
  3. ปวด หรือระคายเคืองตำแหน่งที่ฉีด
  4. หากเกิดผลข้างเคียง ตั้งแต่การฉีดวัคซีนเข็มแรก ในเข็มที่สองก็อาจมีอาการมากขึ้นได้เล็กน้อย

อาการแพ้วัคซีน อาจเกิดได้แต่น้อยมากคือน้อยกว่า 1 ใน 1,000,000 คนที่ฉีด

วิธีรักษาผลข้างเคียงวัคซีนโควิด-19 เบื้องต้น

  1. หากมีอาการไข้ ปวดเมื่อย หรือปวดในตำแหน่งที่ฉีด สามารถรับประทานยาพาราเซตามอลได้
  2. ไม่ควรรับประทานยาแก้ปวดประเภทแอสไพริน เนื่องจากอาจทำให้เกิดอาการแทรกซ้อนได้
  3. โอกาสเกิดผลข้างเคียงมีเพียง 10-15% ของผู้ที่ได้รับวัคซีน ซึ่งถือว่าน้อย
  4. อาการแพ้วัคซีนสามารถหายได้เองประมาณ 3-4 วัน
  5. รอดูอาการหลังฉีดอย่างน้อย 15 นาที สำหรับใครที่มีประวัติแพ้วัคซีน หรือยาแบบรุนแรง ควรแจ้งให้แพทย์ทราบก่อนฉีดวัคซีน

ประสิทธิภาพของวัคซีนโควิด-19

วัคซีนจะเริ่มได้ผลอย่างน้อยต้อง 2 อาทิตย์หลังจากได้รับเข็มที่หนึ่ง แต่จะได้ผลเพียง 50% และหลังจากฉีดเข็มที่สองอย่างน้อย 1 อาทิตย์ จึงจะได้ผลสูงตามผลการวิจัยของแต่ละวัคซีน

นอกจากนี้ยังต้องฉีดวัคซีนเข็มที่สอง จึงจะมีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับผลวิจัยของวัคซีนแต่ละยี่ห้อ

คำแนะนำจากแพทย์

ประชาชนส่วนใหญ่ควรได้รับวัคซีนอย่างทั่วถึง แต่ถึงแม้ว่าจะได้รับวัคซีนก็ไม่ควรประมาทต่อการติดเชื้อ และยังต้องรักษามาตรการโดยสวมหน้ากาก ล้างมือ และเว้นระยะห่างทางสังคม เพื่อลดโอกาสการติดเชื้อของตัวเองในกรณีที่วัคซีนยังออกฤทธิ์ไม่เต็มที่ และป้องกันการติดเชื้อสายพันธุ์ใหม่ในอนาคตด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น