ทำไม? "เด็ก" ถึงเป็นกลุ่มสุดท้ายที่จะได้ฉีดวัคซีน "โควิด-19" - HotNews

ทำไม? "เด็ก" ถึงเป็นกลุ่มสุดท้ายที่จะได้ฉีดวัคซีน "โควิด-19"

 

หลังจากที่เมืองไทยเริ่มทำการฉีดวัคซีนโควิด-19 โดยเริ่มจากผู้ที่มีความเสี่ยงมากที่สุดไล่ลงมาเรื่อยๆ แต่สำหรับเด็กจะเป็นกลุ่มสุดท้ายที่ได้รับวัคซีนโควิด-19 เป็นเพราะอะไร Sanook Health มีคำตอบจาก ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย มาฝากกัน

ความจำเป็นในการรับวัคซีนโควิด-19

เด็กและเยาวชน เมื่อป่วยหรือติดเชื้อจะมีอาการน้อย ไม่รุนแรง และเป็นความหวังที่จะลดการแพร่เชื้อ เมื่อได้รับวัคซีน

ยังไม่มีการศึกษาอาการข้างเคียง และประสิทธิภาพของวัคซีนในเด็ก

วัคซีนโควิด-19 พัฒนาขึ้นมาอย่างเร่งรีบ ยังไม่มีการศึกษาใดในการให้วัคซีนในกลุ่มเด็กอายุน้อยกว่า 18 ปี การขึ้นทะเบียนจึงยังให้กับผู้ที่มีอายุมากกว่า 18 ปีขึ้นไปทุกชนิดของวัคซีนจนกว่าจะมีการศึกษาถึงผลการใช้ขนาดในเด็กจึงจะมีการนำมาใช้ได้ น่าจะมีข้อมูลปลายปี 2564 หรือปี 2565

โควิด-19 ติดเชื้อในเด็กส่วนมากเกือบทั้งหมดอาการไม่รุนแรงและมีอัตราตายที่ต่ำมากมาก จะเป็น 1 ใน 1,000 หรือ 10,000 ทีเดียว ถึงแม้ว่าจะเป็นเด็กเล็ก นอกจากนี้การติดเชื้อในเด็กขณะนี้พบน้อยมากเมื่อเทียบกับผู้ใหญ่ มีการศึกษาการติดเชื้อในเด็กในครอบครัวที่มีผู้ป่วยโควิดพบว่าเด็กมีโอกาสติดเชื้อน้อยกว่าในผู้ใหญ่ถึง 3 เท่า ด้วยเหตุผลดังกล่าววัคซีนโควิด-19 ยังไม่ให้ในเด็กที่มีอายุน้อยกว่า 18 ปีและน่าจะเป็นกลุ่มสุดท้ายที่จะได้รับวัคซีน

โควิด-19 ทำไมวัคซีน Sinovac ฉีดให้กับผู้มีอายุ 18 ถึง 59 ปี

จากการขึ้นทะเบียนในประเทศไทย ข้อมูลของวัคซีน Sinovac ยังมีข้อมูลการฉีดวัคซีนในผู้ที่อายุเกิน 60 ปีมีจำนวนน้อย จากการศึกษาในระยะที่ 1 ถึงระยะที่ 3 มีผู้ที่มีอายุมากกว่า 60 ปี อยู่เกือบร้อยละ 4 ดังนั้นทางคณะกรรมการจึงอนุญาตให้ฉีดในภาวะฉุกเฉินกับผู้ที่มีอายุ 18 ถึง 59 ปี เช่นเดียวกันทำไมไม่ให้เด็กต่ำกว่าอายุ 18 ปี ก็เพราะยังไม่มีข้อมูลในการศึกษาในกลุ่มอายุดังกล่าว ในทางปฏิบัติจึงจะต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่ถูกกำหนดไว้และในอนาคตข้างหน้าเมื่อมีข้อมูลการฉีดในผู้สูงอายุมากเพียงพอก็จะขยับการฉีดวัคซีนในผู้สูงอายุต่อไป

ในวันข้างหน้าหรือในระยะเวลาอันใกล้มีความเป็นไปได้สูงมากที่จะขยับอายุขึ้นไปเมื่อมีข้อมูลมากพอ อย่างไรก็ตามถ้าผู้ที่มีอายุ 60 ปีหรือมากกว่าและมีความเสี่ยงสูงที่จะติดเชื้อหรือป่วยเป็นโรคโควิด-19 และเกิดอันตรายได้สูง อย่างเช่นคุณหมอจังหวัดมหาสารคามก็สามารถที่จะให้ได้ แต่จะต้องประเมินประโยชน์ที่จะได้จากวัคซีนมากกว่าอาการข้างเคียงที่จะเกิดขึ้น โดยแพทย์ได้ให้ข้อมูลทั้งหมดและเจ้าตัวยินดีรับความเสี่ยงก็สามารถทำได้ด้วยความยินยอมของผู้นั้น โดยความเห็นส่วนตัวในระยะเวลาอันใกล้ ข้อมูลการฉีดวัคซีนในผู้สูงอายุก็จะมีเพิ่มขึ้นและคงจะได้ฉีดกันทุกคน

โรคโควิด-19 มีแนวโน้มที่จะคงอยู่ระยะยาว

โรคโควิด-19 เป็นโรคระบบทางเดินหายใจเช่นเดียวกับโรคที่มักระบาดตามฤดูกาลในเด็กและเยาวชน เช่น โรค RSV โรคไข้หวัดใหญ่ เป็นต้น

การฉีดวัคซีนโควิด-19 ในกลุ่มเด็กและเยาวชนอย่างทั่วถึงจึงมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

นอกจากนี้ การฉีดวัคซีนโควิด-19 ในเด็กและเยาวชนเป็นเรื่องสำคัญในอนาคต การให้ฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโควิด-19 ในเด็กจะช่วยทำให้โรคโควิด-19 เหลือน้อยที่สุด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น