ผู้หญิงฉลาดดูออกไม่ยาก เธอจะมีนิสัยเหล่านี้ - HotNews

ผู้หญิงฉลาดดูออกไม่ยาก เธอจะมีนิสัยเหล่านี้

 

1.ไม่เคยทำให้คนอื่นรู้สึกโ ง่ เมื่อเค้าทำผิดพลาด

แต่ให้โอกาสคำแนะนำและให้กำลังใจเสมอคนเก่งและฉลาดมักเป็นผู้ให้โอกาสคนอยู่เสมอเมื่อเขาเหล่านั้น

กระทำความผิดและพร้อมจะแนะนำชี้ช่องทาง ให้เขาเหล่านั้นสะท้อนความผิดของตนเองให้เกิดการยอมรับ และพัฒนาตนเอง

2. กลับมายิ้มได้ อย่างรวดเร็ว แม้จะมีสิ่ง เ ล ว ร้ า ย เข้ามาในชีวิตก็ตาม

คนเก่งและฉลาดในการชีวิตจะสามารถลุกขึ้น สู้ได้ทุกครั้ง ย า ม เมื่อล้มลงไม่มีใคร ไม่เคยผิดพลาดหรือผิดหวังเพียงแต่เขาจะไม่จมกับความทุกข์

ตลอดเวลาแต่จะหาทางลุกขึ้นสู้ ได้ทุกครั้ง ย า ม เมื่อล้มลง

3. อาจมีหรือไม่มีการศึกษาสูง

หรือไม่จบจากสถาบัน มีชื่อเสียงแต่มีผลงานการันตีความสามารถเสมอในยุคนี้ที่คนเก่งสามารถสร้างเวทีให้ตนเองอาจเป็นเพียงใบเบิกทางที่ดี

แต่ประสบการณ์และผลงานต่างหากที่ดี จะทำให้เราเติบโตได้เร็วกว่า

4. เป็นคนพูดเก่ง แต่ไม่พูดมาก

เพราะรู้ว่า เค้าจะฉลาดขึ้นได้ด้วยการฟังคนเก่งจะฟังเยอะเพราะการฟัง มักจะได้สิ่งใหม่ ๆ เข้าตัวอยู่เสมอ

และจะพูดก็ต่อเมื่อคำพูดนั้น มีประโยชน์ และสร้างสรรค์มากกว่าพูดในเชิงลบและไม่สร้างสรรค์

5.จัดสรรเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ

มีสมดุลในชีวิต ระหว่างเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวและเต็มที่กับทุกเรื่อง ที่ทำคนเก่งและฉลาดมักจะเลือกบริหารเวลา ได้อย่างสมดุลในช่วงเวลางานก็จะเต็มที่กับสิ่งที่ทำตรงหน้าเช่นกัน

เมื่อหมดเวลางานก็สามารถให้เวลาสร้างความสุข การผ่อนคลาย ให้กับตนเองอยู่เสมอ

6. มีความรู้หลายด้าน มากกว่าอาชีพที่ทำและมักจะพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ

คนเก่งมักเป็น นักพัฒนาตนเอง และจะใช้เวลาอย่างคุ้มค่าเพื่อให้ตนเองก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงแข็งแรงจะไม่ปล่อยให้สูญเสียโอกาส

โดยเฉพาะเวลา ที่ใช้เพื่อเดินไปข้างหน้าและไม่ย้อนถอยหลัง

7. ไม่ใช้โซเชียลมีเดีย ตลอดเวลาแต่ใช้รับข้อมูลที่สนใจ

และส่งต่อความคิดดี ๆให้กับคนอื่นเสมอยุคนี้ เป็นยุคของข้อมูล ข่ า ว ส า ร ตลอด 24 ชั่ ว โ ม ง คนเก่งมักจะเลือก เ ส พ แต่ข้อมูลดี ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตของเขาเอง

เพื่อนำไปประยุกต์ ใช้ในการทำงาน หรือการบริหารชีวิตและเป็นนัก แ บ่ ง ปั น เพื่อให้คนอื่นๆ ได้ เ ส พ ข้อมูลดี ๆ ที่เขาคัดสรรมา อย่างดีแล้ว

8. ไม่ต้องเป็นผู้นำ แต่สามารถดึงความสามารถ ของคนในทีมมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ได้เสมอคนเก่งและฉลาด มักเก่งในการจูงใจผู้คนให้คล้อยตาม ในแนวทางและความคิดของเขาไม่จำเป็นต้องมีตำแหน่งใหญ่โตแต่มีคนให้เกียรติ

และนับถือจากความรู้ความสามารถวิธีคิดและการกระทำที่เป็นเสมือนกระบอกเสียง ให้เขานั้นเติบโตไปข้างหน้า

9. รู้ว่าตัวเองมีความสามารถ แต่ไม่เคยเสียเวลาภูมิใจกับความสามารถของตนเอง

คนเก่งและฉลาดมักจะเป็นคนมีความมั่นใจ แต่ไม่ใช่อีโก้ เพราะเขาจะเปิดรับฟังคนรอบข้างไม่ตัดสินคนอื่นด้วยมุมมอง ของตนเอง

และทุกครั้งที่เขาประสบความสำเร็จในสิ่งที่เขาทำเขาจะมีเวลาดีใจไม่นาน เพราะความสำเร็จนั้น เป็นอดีตไปแล้วสิ่งที่เขาจะทำต่อนั่นคือหาทางพัฒนาตนเอง และสิ่งที่ทำให้ดีขึ้นต่อไป

10. ไม่อวดความสามารถ ที่แท้จริงว่า เจ๋งแค่ไหน

แต่จะพิสูจน์ได้เสมอเมื่อถึงเวลาต้องใช้มันคนเก่งและฉลาด มักเป็นคนถ่อมตน ไม่โอ้อวดในความสามารถเกินงามแต่จะใช้การกระทำเป็นเครื่องพิสูจน์ตนเองอยู่เสมอ

และเมื่อถึงเวลาที่เกิดปัญหาเขาเหล่านั้นมักจะแสดงวิสัยทัศน์ จนเราต้องตะลึง และทึ่งใน ความสามารถ

ขอขอบคุณ b l o c k d i t

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น