ลักษณะของคนที่มี EQ สูง - HotNews

ลักษณะของคนที่มี EQ สูง

 

คนที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่บนโลกใบนี้ไม่ได้มีแค่ ไอคิว ที่สูงแต่เพียงอย่างเดียว หากแต่พวกเขามี

อีคิว หรือความฉลาดทางอารมณ์เป็นส่วนเสริมสำคัญที่ทำให้พวกเขานั้นสามารถใช้สติปัญญาควบคู่ไปกับ

การใช้อารมณ์เพื่อให้เกิดผลสำเร็จที่สูงสุด แล้วคนที่มีความฉลาดทางอารมณ์จะมีลักษณะแบบไหนบ้างนั้นมาลองเช็คลิสต์กันดู

1. คุณให้โดยไม่หวังผลตอบแทน

เวลาที่คุณได้รับความช่วยเหลือหรือสิ่งของจากใครแล้วเขาไม่ได้คาดหวังว่าจะให้คุณมาตอบแทนอะไร

คุณจะรู้สึกประทับใจมากขอให้เรียนรู้ไว้ว่านั่นคือบุคลิกหนึ่งของผู้ที่มีความฉลาดทางอารมณ์

ที่ไม่ได้หวังจะได้ผลตอบแทนใดๆ เมื่อช่วยเหลือผู้อื่นแล้ว

2. คุณรู้จักจุดอ่อน และ จุดแข็งของตนเอง

ผู้ที่มีความฉลาดทางอารมณ์ไม่ได้มีแค่เพียงความสามารถในการเข้าใจอารมณ์ของตนเองเท่านั้น

แต่ยังเป็นผู้ที่รู้ด้วยว่า อะไรที่พวกเขาทำได้ดีและ อะไรที่พวกเขาไม่สามารถทำได้ดี แต่ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่

ในส่วนที่เป็นจุดอ่อนหรือจุดแข็งของตนเอง คนที่มีความฉลาดทางอารมณ์จะสามารถเรียกตัว

ช่วยจากคนรอบข้างในการนำพาพวกเขาไปสู่ความสำเร็จได้

3. คุณไม่ได้มองหาความสมบูรณ์แบบ

คนที่มีความฉลาดทางอารมณ์จะไม่ได้วางเป้าหมายของตนเองให้เป็นเป้าหมายที่สมบูรณ์แบบ

เพราะพวกเขารู้ดีกว่าความสมบูรณ์แบบ 100 เปอร์เซ็นต์นั้นไม่มีบนโลกใบนี้ และพวกเขาจะทำงานที่ได้รับ

มอบหมายให้ดีที่สุดและไม่ว่าผลของมันจะออกมาเป็นเช่นไร พวกเขาก็พร้อมที่จะยอมรับ

4. คุณรู้วิธีที่จะปฎิเสธผู้อื่น

คนที่มีความฉลาดทางอารมณ์รู้ดีว่าพวกเขาจะปฎิเสธคำขอที่ไม่เกิดประโยชน์จากผู้อื่นอย่างไร เพราะ

ในความเป็นจริงแล้วการปฎิเสธผู้อื่นนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายหลายคนไม่กล้าที่จะปฏิเสธ เพียงเพราะคำว่า “เกรงใจ”

ขณะที่คนที่มีความฉลาดทางอารมณ์รู้ดีว่า การให้ความช่วยเหลือที่อาจกลับมาทำร้ า ยตัวเองได้นั้นเป็นสิ่งที่

พวกเขาต้องปฏิเสธ และพวกเขาก็ทำได้ดี ด้วยการปฏิเสธอย่างนุ่มนวล แต่แน่วแน่

5. คุณมีความสนใจใคร่รู้เรื่องราวของคนอื่น

คนที่มีความฉลาดทางอารมณ์ไม่จำเป็นต้องเป็นคนเก็บตัว หรือ เป็นคนชอบสังคม แต่คน

ที่มีความฉลาดทางอารมณ์จะมีลักษณะที่สนใจเรื่องราวของผู้คนที่อยู่รอบข้าง ซึ่งแสดงออกถึงความเอา

ใจใส่ผู้อื่น ซึ่งถือเป็นหนึ่งในบุคลิกภาพที่สำคัญของผู้ที่มีความฉลาดทางอารมณ์

6. คุณไม่กลัวความเปลี่ยนแปลง

ทุกครั้งที่เกิดความเปลี่ยนแปลง คนที่มีความไม่มั่นคงทางอารมณ์จะรู้สึกกลัว และ กังวล แต่สำหรับคนที่มี

ความฉลาดทางอารมณ์แล้วไม่กลัวเรื่องความเปลี่ยนแปลงแต่กลับกล้าที่จะเผชิญหน้าเพราะวิธีคิดของพวกเขา

ต่อความเปลี่ยนแปลงนั้นคือ ความเปลี่ยนแปลงจะนำมาสู่การแก้ไขปัญหา หรือ การพาไปยังความสำเร็จ หรือ

แม้กระทั่งการเปลี่ยนแปลงก็สามารถสร้างความสุขได้เช่นกัน

7. ยากที่ใครจะสามารถทำร้ายคุณด้วยคำพูด

คนที่มีความฉลาดทางอารมณ์นั้น จะสามารถยับยั้ง หรือ มองการทำ ร้ า ย ด้วยคำพูดได้

อย่างทะลุปรุโปร่งว่าคนที่พูดนั้นแท้จริงแล้วมีปมอะไรอยู่ในใจส่วนหนึ่งนั้นเป็นเพราะคนที่มี

ความฉลาดทางอารมณ์เป็นคนที่มีความมั่นใจในตนเอง และ เปิดใจที่จะรับฟังผู้อื่น

8. คุณไม่เอาความผิดพลาดในอดีตมาทำร้ายตนเอง

คนที่มีความฉลาดทางอารมณ์นั้น เมื่อทำอะไรผิดพลาดไปเขาจะเรียนรู้และแก้ไข แต่เหนืออื่นใด

พวกเขาจะไม่กลับไปนั่งนึกว่าทำไมฉันถึงผิดพลาดได้ แต่พวกเขาจะมองไปข้างหน้าเพราะ

ไม่มีประโยชน์อะไรจะหันกลับไปมองอดีตที่แก้ไขอะไรไม่ได้อีกแล้ว

9. คุณรู้จักที่จะวิเคราะห์ผู้คน

คนที่มีความฉลาดทางอารมณ์นั้น จะมีความระมัดระวังต่อการเข้าสังคม พวกเขาจะสามารถ อ่ า น

ใจคนที่อยู่รอบข้างได้ไม่ยาก นักและด้วยทักษะในการวิเคราะห์ผู้คนทำให้ คนที่มีความฉลาดทางอารมณ์

รู้ว่าจะต้องเลือกใครมาทำงานด้วย และ ใครที่พวกเขา จะ พ ย า ย า ม หลีกเลี่ยงในการทำงานร่วมด้วย

ขอขอบคุณข้อมูลจาก t o n k i t 3 6 0

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น