ใช้เวลาอยู่กับลูกให้คุ้มค่าที่สุด… เพราะคุณอา จมีเวลาอยู่กับลูก แค่10 ปีแรก - HotNews

ใช้เวลาอยู่กับลูกให้คุ้มค่าที่สุด… เพราะคุณอา จมีเวลาอยู่กับลูก แค่10 ปีแรก

 

  ลูกนั้นเราจะมีเวลากับเขามากที่สุดก็เพียงระยะ 10 ปีแรกเท่านั้นเอง

  พอหลังจากนั้นเวลาที่จะได้อยู่ด้วยกันจะเริ่มลดลง

  ซึ่งในปีแรกนั้นเราจะได้อุ้ ม ลู กนอน 6 เดือนแรกแล้วพอจากนั้น “ลูกจะนอนได้เอง” 

  เวลาในการอุ้ ม ลู กก็มีแค่ 1 ปีเท่านั้น เพราะว่า…หลังจากนั้น “เขาก็เดินได้เอง”

  เราก็มีเวลาในกอด เล่นกับลูกได้เพียง 2 ปีเท่านั้น พอหลังจากนั้น “เขาก็ไม่ยอมให้กอดนานๆ”

  แล้วเราก็จะมีเวลาพูดให้ลูกฟังเพียงแค่ 3 ปีแรกเท่านั้นเพราะ… หลังจากนั้น “เขาจะเริ่มไม่ฟังเราแล้ว”

  เรามีเวลาอยู่กับลูกตลอดเพียง 10 ปีเท่านั้นเอง เพราะ…หลังจากนั้น “เขาจะไม่ยอมอยู่บ้านกับเราแล้ว”

  และอย ากจะอยู่กับเพื่อนมากกว่า เราก็จะดูแลลูกได้อ ย่ า งดีที่สุดก็เพียง 15 ปีแรกเท่านั้นเอง

  เพราะ…หลังจากนั้น “เขาก็ไม่อย ากให้เราดูแล เขาเองก็มีชีวิตของเขา”

  และบางคนก็สามารถดูแลตัวเองได้แล้วไม่อ ย า กจะเป็นภาระของใคร

  ลูกเองเขาก็ต้องการจะมีใช้ชีวิตของเขา มีแบบแผนชีวิตของตัวเอง หลังจากนั้น “เราอาจจะไม่ได้เจอลูกเลย”

  เวลาอาจจะไม่ตรงกันแล้ว เวลาของใครสักคนก็หมดลงเหมือนกัน

  ในวันที่ลูกยังอยู่กับเราก็ควรจะใช้เวลาอยู่กับลูกค้าให้คุ้ม

  พอเขาโตแล้ว เขามีครอบครัว มีภาระหน้าที่ มีเป้าหมาย มีความฝันเป็นของตัวเอง

  เขาเริ่มทำงานและเริ่มมีเวลาน้อยลงแล้ว วันนั้นมันมาถึงแน่นอนก็อ ย่ าได้ยึดติดอะไร เพราะ… นั่น “มันชีวิตเขา”

  คุณเองก็มีชีวิตของคุณไม่ควรจะวางความคาดหวังอะไรไว้กับลูก เพราะ… ถ้าคุณรักลูก

  “คุณจะไม่เอาภาระเอาความคาดหวังอะไรของตัวเองไปให้เขาแบก” 

  ในช่วงเวลาที่ตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึง 15 ปี

  เรายังอยู่กับเขาได้เต็มที่ก็จงกอบโกยช่วงเวลานั้นไว้ให้ดี

  เรียบเรียงโดย คิดกลับด้าน

   

  ขอบคุณบทความ k r u s tory.com

  ไม่มีความคิดเห็น:

  แสดงความคิดเห็น