อย่าจ้างเสือ มาไถนา.. ใช้คนผิด ชีวิตเปลี่ยน (อ่ๅนจบ…จะบริหารคนเป็น) - HotNews

อย่าจ้างเสือ มาไถนา.. ใช้คนผิด ชีวิตเปลี่ยน (อ่ๅนจบ…จะบริหารคนเป็น)

 

ชีวิตเปลี่ยน


ใช้คนผิด ชีวิตเปลี่ยน ว่ากันด้วย เรื่องความสามารถของแต่ละคนนั้น ย่อมไม่เหมือนกัน

ความถนัดย่อมต่างกัน หากเอาความสามารถมาใช้ผิดวิธี ผิดหน้าที่ ชีวิตเปลี่ยน ได้เช่นกัน

และถ้าให้เปรียบเทียบ คน กับส ตว์นั้น อาจจะเป็นสั ตว์ ได้ หลาย ๆ ชนิด

อ่ านแล้วก็เห็นภาพทั่ว ๆ ไป ในที่ทำงานทุกที่ ไม่ว่าจะงานไหน ก็แล้วแต่ จะเล็ก จะใหญ่

ในบ้ าน ร้ านค้า ก็มีให้เห็นเสมอ หากเราเป็นเจ้านาย เป็นเจ้าของกิจการ อย ากได้คนแบบใด

มาไว้ทำงานเรา หันไปทางไหน ก็มีเขิ้ยวเล็บ มีเขา และมีเราด้วย จะทำงานกันไปได้ยังไง

แข้งขาก็มีหม าเลียแผ ล่บๆ คงต้องไปฉี ดย ารอบสะดือบ่อยๆ และการใช้คน

ให้เหมาะกับธรรมชาติของเขา จึงเป็นอะไรที่สำคัญมาก เพราะงั้น การใช้คนเป็น

จึงเป็นกุญแจอีกด อ ก ที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ ถ้าวันหนึ่งคุณได้เป็น “หัวหน้าคน” จงนำข้อคิดนี้ ไปปรับใช้

อย่าจ้างเสือไถนา หากคุณคิดจะใช้  “เสือ” ทำงาน ต้องให้เขามีพื้นที่ และปล่อยให้เสือ

ไปล่ าเหยื่ อมาให้ ไม่ต้องกำหนดวิธี ไม่ต้องบังคับ เพราะพวกเค้าคือนักล่ า

และหากคุณคิดจะใช้ “ควาย” ทำงาน ต้องให้หญ้าเขา ให้พอ แล้วใช้ไถนาพวกเขาอึด แต่ต้องจูง

และหากคิดจะใช้ “หมา” ทำงาน ต้องให้อาหารให้ความสนิทสนม ให้เห่าและเฝ้าบ้าน

เพราะพวกเขาภักดี และจับผิ ดเก่ง เพราะคนเรามันไม่เข้าใจไง จะใช้เสือเยี่ ย ง คว าย

จะใช้คว ายเยี่ยงหม า จะใช้หม าเยี่ยงเสือ เสือไม่เลี ยปากนาย ไม่ไถนา และไม่ประจบ

ควายไม่เฝ้าบ้านไม่ล่ าเหยื่ อ ไม่ประจบ หมาไม่ไถนาไม่ล่ าเหยื่ อแต่ชอบเลี ยปากนาย

แล้วเสือส่วนมาก เติบโตไปแล้วมักจะเป็นนายคน เพราะมีความเป็น “ตัวของ ตัวเองอยู่”

ควายส่วนมากไม่เติบโต เพราะคิดนอกกรอบไม่ได้ ไม่สร้างสรรค์ มักถูกหล อ กใช้

หมาเติบโตในองค์กร แต่ไม่สามารถสร้างอาณาจักรของตนเองไว้ได้ ก็ต้องพึ่งเสือ

และควายในการเติบโต ส่วนเสือที่ฉลาด มองการณ์ไกลนั้น จะเอาควายไปด้วย

แต่หากเป็นเสือบ้ าอำนาจล่ะก็ มักจะเอาหม าไปด้วย สั ตว์ทั้งสาม แค่เฉพาะศักยภาพทางกาย

ก็มีความต่างกันแล้ว ทุกครั้งที่มีโอกาส สิ่งต่างๆ ล้วนแล้วแต่สะท้อน ให้เห็นถึงลักษณะ ของมนุษย์ทั้งปวง

เปรียบคนที่เป็น “เ สื อ”  คือคนที่มีนิสั ยชอบออกล่าคนเดียว ดังนั้นหากคุณจะจ้าง “เสือ”

คุณก็ต้องมีพื้นที่ปล่อยให้เขาไปล่ าเหยื่ อมาให้ เสือไม่ชอบการถูกบังคับ และการทำตามคำสั่ง

เปรียบคนที่เป็น “ค ว า ย”  คือคนที่เล็มกินหญ้าอย่างสงบ ดังนั้นหากคุณจะจ้าง “คว าย”

คุณก็ต้องให้เขากินหญ้าให้อิ่ม แล้วใช้งาน แต่ต้องบังคับและจูงเวลาใช้ ประโยชน์คนแบบนี้

คือ..มีความอึด ทน เปรียบคนที่เป็น “สุ นั ข”  คือคนที่ชอบประจบ เลี ยเจ้านายเก่ง

ดังนั้น หากคุณจะจ้าง “สุนัข” คุณก็ต้องให้อาหาร สร้างความสนิทสนมแล้วใช้ให้เฝ้าบ้าน

พวกมันมีความจงรักภักดีต่อเจ้าของ และยังเลี ยปากเจ้านายเก่งอีกต่างหาก

“เจอคนเก่ง”… ให้เรียนรู้จากเขา

“เจอคนงี่เง้า” ให้เอามาสอนตัวเอง

ขอบคุณ chilljungloei

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น