(เขียนไว้ดีมากๆ ค่ะ) อย่าเป็นคนเก่งที่..แล้ง “น้ำใจ” จงเป็นคนธรรมดาทั่วไปที่มีน้ำใจ และไม่เห็นแก่ตัว - HotNews

(เขียนไว้ดีมากๆ ค่ะ) อย่าเป็นคนเก่งที่..แล้ง “น้ำใจ” จงเป็นคนธรรมดาทั่วไปที่มีน้ำใจ และไม่เห็นแก่ตัว

 

น้ำใจ

ว่าด้วยเรื่องของ น้ำใจ มีคุณแม่ท่านหนึ่ง ได้เล่าเรื่องของลูกสาว และขอคำปรึกษาว่า..

จะแนะนำลูกอย่างไรดี ? ลูกสาวเป็นเด็กดี มี น้ำใจ กับเพื่อนๆ แต่โลกในความเป็นจริงก็ไม่เหมือนที่เราคาดหวัง

บางครั้งแม้ลูกจะมีน้ำใจกับเพื่อนๆแต่เพื่อนๆ ก็ไม่ได้ให้ความมีน้ำใจตอบ ? แถมบางทียังถูกเพื่อน แ ก ล้ ง

และเอาเปรียบ ลูกสาวคุณแม่ ผิ ด หวังกับสิ่งเกิด

เลยไม่แน่ใจว่า..การมีน้ำใจกับเพื่อนๆ แบบนี้ถูกหรือไม่!! แม่สงสัย และเริ่มไม่แน่ใจว่า..

จะตอบลูกอย่างไรดี ? อย่างไรก็ตาม

อย่างแรก.. คุณแม่ต้องมีความเชื่อมั่นก่อน ในเรื่องการทำความดี มีน้ำใจกับคนรอบข้าง

จึงจะให้ความเชื่อมั่น กับลูกได้และต้องให้กำลังใจ และชื่นชมในสิ่งดีๆ ที่ลูกทำไป พ่อแม่บางคน อาจจะบอกลูกว่า…

“ถ้าเป็นแบบนั้น เราก็ไม่ต้องไปดีกับคนอื่นมาก” หรือ สังคมก็เป็นแบบนี้ ไม่มีใครจริงใจ”

แม้กระทั่ง สอนให้ลูกมองโลกในแง่ร้ๅย ถ้าไม่จำเป็น ไม่ต้องทำดีกับใคร ไม่ต้องจริงใจกับใครด้วย

เพื่อจะได้ไม่ต้องมาผิดหวังทีหลัง คำสอนเหล่านี้..ทำให้เกิดความ ก ลั วในใจเด็กแล้วถ้าได้ฟังบ่อยๆ

เด็กบางคนมีความหวาดระ แ ว ง ไม่กล้ๅที่จะเปิดใจสร้ๅงความสัมพันธ์ใกล้ชิด กับใคร

กลายเป็นแผ ล ในใจเด็ก พ่อแม่ควรให้ความมั่นใจกับเด็กให้มีกำลังใจ และแน่วแน่ ในความดีที่เราทำไป

อย่ๅงน้อยๆ สิ่งดีที่ทำก็ดีกับตัวเอง ให้มีความหนักแน่นในความดีที่เรายึดมั่น

อย่างที่สอง.. รับฟังและยอมรับความรู้สึกผิดหวังของลูก”

บอกกับลูกว่า เป็นธรรมดาที่ชีวิตเราต้องเจอเรื่องผิ ด หวัง เรื่องบางเรื่อง

ก็ไม่เป็นเหมือนที่คาดหวัง เรื่องจริงที่เกิดขึ้นก็คือ เราไม่สามารถควบคุมการกระทำของคนอื่นได้”

เราทำได้แต่เพียง ตัดสินใจว่าเราจะทำแบบไหน เป็นอย่างไร?

อย่างที่สาม.. เข้าใจในตัวตนและให้ลูกได้ตัดสินใจ” และเรียนรู้เองว่า จะทำอย่างไรต่อไป

บทเรียนที่เขาได้เรียนรู้ จะเป็นประสบการณ์ชีวิตที่สอนเขาในวันข้างหน้าว่าเป็นธรรมดา

ที่ในชีวิตของคนเรา ต้องพบเจอกับเรื่องผิดหวัง และหลาย ๆ ครั้งที่ความผิดหวัง

ที่เกิดขึ้น เป็นเรื่องที่เราควบคุมไม่ได้ เพราะเกิดจากคนอื่น ก็ขอให้อย่ๅท้อแท้ และมีกำลังใจ

ในการทำความดีต่อไป เพื่อความสุขสบายใจ เขียนมาถึงตรงนี้แล้ว

ทำให้คิดถึงคำพูดหนึ่ง ที่บอกไว้ว่า เรามีน้ำใจกับเขา ถึงเขาไม่เห็นน้ำใจเราก็ยังดีอยู่”

การที่เขาไม่มีน้ำใจกับเรา ไม่ได้ทำให้เรา กลายเป็นคนไม่มีน้ำใจไป

 

“น้ำใจอยู่ที่คนให้.. ไม่ใช่คนรับ

อย่ าเป็นคนเก่ง..ที่แล้งน้ำใจ

จงเป็นคนธรรมดาทั่วไปที่..

มีน้ำใจ และ ไม่เห็นแก่ตัว”

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น