4 วิธีหาเงิน ในยุคเศรษฐกิจแบบนี้ อยู่บ้านก็สามารถทำได้ - HotNews

4 วิธีหาเงิน ในยุคเศรษฐกิจแบบนี้ อยู่บ้านก็สามารถทำได้

 

สำหรับคนที่กำลังเผชิญกับปัญหา ที่ทำให้เราต้องตก อยู่ในช่วงวิก ฤ ต

และ มันส่งผลกระทบต่อร ายได้ของเรา

ฉะนั้น เราจึงอย ากแนะนำช่วยเพิ่มรายได้ให้กับทุกคน ในสถานการณ์อย่างนี้นะ

วิธีที่ 1 ปลูกผักสวนครัว

บางคนอาจจะมองว่าเป็นวิธีที่จะช่วยเพิ่มร ายได้ จริงหรอ แต่ว่าจะมากหรือน้อย ก็ถือเป็นการเพิ่มร ายได้นะ

ดีกว่าไม่ได้เพิ่มมาเลย แล้วการปลูกผักสวนครัวเนี่ย ก็ง่าย ไม่ต้องลงทุนเยอะ ทั้งยังผักสวนครัวก็ยังโตไว

ได้ผลผลิตเร็ว บวกกับเทร นด์ปัจจุบันที่คนยุคใหม่ ใส่ใจสุขภาพกันมากขึ้น

ยังไงแล้วเนี่ยผั กก็ต้องข ายได้เพราะคนเราก็ต้องกินอาหารทุกวัน อีกทั้งเรายังสามารถเก็บ ไว้กินเองได้ เป็นการประหยั ดด้วย

วิธีที่ 2 ทำคอ นเทนต์

มีอยู่หลายแบบด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบ บทคว าม ภาพถ่าย วิดีโ อ ทั้งหมดนั้นเรียกว่าค อนเทนต์

การทำตอนเท นต์นั้นก็ไม่ได้ย ากอะไร จริงๆ แล้วการที่เราโพ สเรื่อ งร าว รูปวิดีโอต่างๆ

บนโซเชี ยลมีเดี ย ก็ถือว่าเป็นคอนเท นต์เช่นกัน แล้วค อ นเ ท นต์แบบใดจึงจะช่วยสร้างร ายได้ให้กับเรา

หาไอเดี ยดี การสร้างคอนเท นต์ดูนะ เราจะทำคอนเท นต์เกี่ยวกับเรื่องอะไรให้มีคนสนใจ

เรามาเล่นโ ซเชี ยลมีเดี ยที่เกิ ดประโยชน์กันเถอะ

วิธีที่ 3 ข ายของออ นไ ลน์

ช่วงวิกฤ ตเช่นนี้ การค้ าข ายนอกบ้านซบเซาเพราะจากผู้คนไม่ค่อยออกจากบ้าน มาช้อปกันไง

เพราะต้องเก็บตัวอยู่ที่บ้าน เพราะโ ร คโ ควิ ก หลายคนคงไม่รู้ว่าคนส่วนใหญ่ก็ยังช้อปปิ้งกัน

แทบจะทุกวัน แม้อยู่บ้าน เพราะเรามีช้อปปิ้งอ อ นไ ลน์ที่แสนง่ายดาย

ฉะนั้น การข ายของ อ อ นไ ลน์ก็นับว่าเป็นทางออกที่จะช่วยทำให้การค้ าข ายนั้นสามารถไปต่อได้

วิธีนี้ง่ายมากๆ เราไม่จำเป็นต้องใช้เงินทุ นเยอะไม่ต้องมีหน้าร้านให้ยุ่งย าก

แค่ใช้ช่องทางโซเชี ยลมีเดีย ที่เรามีให้เกิ ดประโยชน์เท่านั้นเอง

วิธีที่ 4 ลงทุน

จำให้ขึ้นใจก่อนว่า “การลงทุนมีความเสี่ ยงเสมอ ผู้ลงทุนค วรศึกษา ข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจ”

โดยเฉพาะช่วงวิกฤ ตเศ รษฐกิจย่ำแ ย่อย่างนี้ การลงทุนก็คือการเพิ่มจำนวu เงินด้วยเงิน

ถ้าจะพูดง่ายๆ นั่นก็คือการนำเงินที่เรามีไปลงทุ นนั่นเอง ไม่ว่าจะเป็นในกองทุ น หรือหุ้ นค่ะ

จากเงินน้ อยๆ มันก็สามารถเพิ่มมู ลค่ามากขึ้นได้นะ โดยการลงทุนให้ได้ผลตอบแทนนั้น อาจจะใช้เวลา

และต้องลงทุ นในระยะย าว โดยที่เราไม่ต้องทำอะไรมากมาย ปล่อยให้เงิน

เพิ่มมู ลค่าของตัวมันเอง เพียงแค่เราต้องรู้จักตลาดการลงทุ นให้ดี และศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ

 

ขอขอบคุณ l a m u n l a m a i

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น