ความจริง 5 สิ่ง วิธีคิดของคนรวย ทำไมคนรวยเขาถึงมีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ - HotNews

ความจริง 5 สิ่ง วิธีคิดของคนรวย ทำไมคนรวยเขาถึงมีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ

 หลายคนคงสงสัยว่าทำไมคนรวยถึงได้รวยขึ้นส่วนคนจนก็ยังคงจนเหมือนเดิม

ยิ่งในปัจจุบันของสังคมไทยเรามีความเหลื่ อมล้ำทางฐานะทางสังคมกันมากขึ้น

มหาเศรษฐีเค้ามีวิธีคิดที่แตกต่างจากคนทั่วๆ ไปอย่ างไร ทำไมถึงรวยขึ้น

พวกเขารู้อะไรที่เราไม่รู้หรือทำอะไรที่เราไม่ได้ทำบ้าง ไปไขข้อสงสัยกันค่ะ

1. คนรวยรู้ว่าตัวเองเก่งหรือถนัดด้านไหน

คนรวยยิ่งรวยมากขึ้น เพราะเขารู้จักความสามารถและทักษะของตนเอง

ที่ทำได้ดี จนกลายเป็นผู้เชี่ ยวชาญในเรื่องนั้นๆ เพราะคนเรา

ไม่จำเป็นต้องเก่งไปทุกอย่ าง เพียงแค่เก่งให้สุดไปด้านใดด้านหนึ่ง

ก็เป็นคนที่ร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีได้

2. คนรวยเห็นความสำคัญของต้นทุนทางความรู้

คนรวยส่วนใหญ่เป็นนักพัฒนาตนเอง พวกเขาจะหาความรู้และพร้อม

ปรับเปลี่ยนตัวเองให้เข้ากับสถานการณ์อยู่เสมอ

นอกจากนี้ คนรวยมักจะมีช่วงเวลาในการทบทวนและสรุปผลสิ่งที่ตนเองทำมา

เพื่อดูว่ากำลังเดินไปตามเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่ เพื่อนำไปปรับปรุงและแก้ไข

สิ่งที่พลาด ข้อดีคือ ถ้าเรามีการวัดผลหรือทบทวนตัวเองอยู่เรื่อยๆ

ก็จะทำให้เราไม่หลงทางจากเป้าหมายที่วางไว้นั่นเอง

3. อาชีพทำให้อยู่รอด แต่ธุรกิจทำให้มั่งคั่ง

แน่นอนว่าการมีอาชีพเป็นจุดเริ่มต้นของการมีเงิน สร้างเนื้อสร้างตัว

แต่การมีอาชีพเพียงอย่างเดียวเราทำให้เราอยู่ได้แค่เพื่อใช้จ่าย

ในชีวิตประจำวันเท่านั้นแต่หนทางสู่ความร่ำรวยคือการเริ่มต้นมาจาก

การทำธุรกิจหรือมีกิจการที่เป็นของตนเอง

4. การประหยัดเงินอย่างเดียวไม่ทำให้รวย

ความจริงที่ว่าการประหยัดไม่ใช่หนทางที่ดีที่สุดของคนรวย การหารายได้เพิ่ม

คือหนทางสู่ความมั่งคั่งที่แท้จริง เพราะการประหยัดเงินมีขีดจำกัด

แต่การหารายได้เพิ่มไม่มีขี ดจำกัด แต่ก็ไม่ใช่ว่าให้ใช้เงินฟุ่มเฟือยนะคะ

เพราะถ้าอย ากรวยเราต้องรู้จักวางแผนทางการเงินด้วย

5. คนรวยชอบการล ง ทุ น

คนรวยยิ่งรวยมากขึ้น เพราะพวกเขารู้จักนำเงินไปลงทุน

เพื่อผลตอบแทนให้เติบโตมากขึ้นสิ่งคนรวยมักทำ คือการใช้เงินทำงาน

โดยการ ซื้อหน่วยลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์หรือซื้อทรัพย์สินแล้ว

ให้ทรัพย์สินทำงานหนักแทนตนเอง ไม่ว่าจะลงทุน ระยะสั้น ระยะยาว

ก็เป็นวิธีสร้างรายได้ให้มากขึ้นที่ดีกว่าการเก็บเงินออมไว้นิ่งๆ ในบัญชีค่ะ

อีกสิ่งสำคัญ..ในวิธีคิดของคนรวยที่นอกจากตัวเงินก็คือ เวลาเลือกงาน

คนรวยจะคิดเสมอว่าการทำงานงานนี้แล้วจะได้อะไร อาจหมายถึงประสบการณ์

โอกาส หรือทักษะบางอย่ างที่สามารถนำไปต่อยอดอาชีพหรือธุรกิจ

ที่จะทำให้คนรวย รวยขึ้นได้ ดังนั้น คนรวยจึง “เลือก” ทำงานเพื่อ “สร้างโอกาส”

มากกว่าเพื่อตัวเงิน จากความจริงทั้ง 5 ที่กล่าวมาคนธรรมดาทั่วไปที่อย ากจะร่ำรวย

ก็สามารถทำได้เช่นกัน อาจจะลองเริ่มต้นทีละข้อๆ ปรับเปลี่ยนทีละนิด

ให้มีนิสัยแบบคนรวย ไม่แน่ว่าอนาคตคุณอาจจะกลายเป็นคนร่ำรวยและมั่งคั่ง

โดยไม่รู้ตัวก็ได้ค่ะ พื้นฐานสำคัญที่สร้างให้คนๆ นึงรวยขึ้นมาได้ในขณะที่

คนทั่วไปทำไม่ได้ ก็เพราะมีบุคลิกนิสั ยที่ส่งเสริมต่อการทำธุรกิจ มีวิธีคิด

ตัดสินใจรับมือ และลงมือทำที่มันแตกต่างจากคนทั่วไป ผลลัพธ์เลยต่างกัน

เข้าใจแล้วก็ได้เวลาลงมือปรับเปลี่ยนวิธีคิด พัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องและจริงจัง....

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น