จงนิ่งเป็นดั่งเสือ.. อย่ ามัวเอาแต่เห่าเหมือนหมา (ฝากไว้ให้คิด) - HotNews

จงนิ่งเป็นดั่งเสือ.. อย่ ามัวเอาแต่เห่าเหมือนหมา (ฝากไว้ให้คิด)

 

คนที่ประสบความสำเร็จ มักทำอะไรแตกต่างจากคนทั่วไปเสมอ..

พวกเขามีทัศนคติเชิงบวกมีความรับผิดชอบต่อความสำเร็จของธุรกิจและความร่ำรวยของตนได้เป็นอย่างดี

อีกทั้งยังยินดีที่จะเสียสละผลประโยชน์ระยะสั้น เพื่อความผลประโยชน์ในระยะย าว

พวกเขาเป็นทั้งนักเรียนรู้และล้อมรอบตัวเองด้วยคนที่คิดแง่บวก คนที่ให้ความสำคัญ

กับการศึกษาและจรรย าบรรณที่ดีในการทำงานเหมือนกันอีกด้วย

จงเป็นเสื อ ที่เงียบ อย่ าเป็นสุนัข ที่เห่าดัง

อย า กทำอะไรให้สำเร็จ ทำเลยไม่ต้องพูด เพราะคนที่เอาแต่พูดว่า จะทำโน่นทำนี่ให้สำเร็จ

มักได้แต่พูด… แต่ไม่ได้ทำ

ความสำเร็จพูดดังกว่าคุณและคำพูดของคุณ ไม่มีค่าอะไร

ถ้าคุณทำไม่สำเร็จ คุณเสียเวลาพูดมานานแค่ไหน

ถ้าเอาเวลานั้นไปทำ อย่างที่พูดคุณสำเร็จไปแล้ว เสื อจะ เงียบ เวลาจะ ล่ า เ หยื่อ

เพราะมันคิดจะ ล่ า จริงๆ มันเก่ง แกร่งกล้าแค่ไหน.

โลกจะรู้จากการล่ า เหยื่อของมัน ไม่ใช่ เ สี ย งขู่ ของมัน

จงเป็นเสื อ ที่เงียบ อย่ าเป็นสุนัขที่เอาแต่เห่าดัง อย า กทำอะไรให้สำเร็จ

ทำโดยไม่ต้องพูด อย่ าพูดแต่ไม่ได้..ทำ!

คำพูดเป็นแค่ ลมปาก การกระทำ ต่างหาก พิสูจน์ค่าของคน

การลงมือทำ ดีกว่าคำพูดที่สวยหรู

อย่ าเสียเวลาเพื่อหาข้ออ้ างให้กับความผิ ดพลาด

จงใช้เวลาหาทางแก้ไขไปสู่ความสำเร็จ

 

ขอขอบคุณ b i t c o r e t e c h

ขอขอบคุณรูปภาพ pixabay

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น