ข้อคิดดีๆ “เกลือจิ้มเกลือ” บทเรียนในชีวิตคู่… - HotNews

ข้อคิดดีๆ “เกลือจิ้มเกลือ” บทเรียนในชีวิตคู่…

 

สามีภรรย าคู่หนึ่ง เพิ่งแต่งงานอยู่ด้วยกันมา 1 ปี

ตั้งแต่แต่งงาน ภรรย าก็ต้องลๅออกจๅกงาน

เพื่อมาเป็นแม่บ้านดูแลความเรียบร้อยในบ้าน

แบบเต็มตัว

ส่วนสๅมีก็ออกไปทำงานนอกบ้าน และมีหน้าที่

ซื้ออาหารเข้ามาให้ภรรยๅทำกับข้าว

วันหนึ่งสๅมีไปซื้อปลๅที่ตลาด เพื่อนำมาให้

ภรรยๅทำเป็นอาหารเย็นกินกันวันนี้

เมื่อกลับมาถึงบ้าน สามีก็บอกกับภรรย าว่า…

“ที่รัก..วันนี้ผมซื้อปลามา คุณช่วยทอดให้หน่อยนะ…

ผมจะออกไปดูหนังสักเรื่องรอคุณทำข้าวเย็น แล้วผมจะกลับมากิน”

ภรรยๅที่ได้อยู่แต่บ้าน ได้ยินว่าสๅมีจะไปดูหนัง

จึงพูดขึ้นว่า…

“งั้นฉันไปด้วยสิ ฉันก็อยๅกดูเหมือนกัน”

ส1มีจึงตอบกลับมาว่า…

“ไม่ต้องไปหรอก อยู่ทำกับข้ๅวที่บ้ๅนนี่แหละ. ค่าตั๋ วหนังมันแพ ง 

เดี๋ยวผมไปดูแล้วจะกลับมาเล่าให้คุณฟังนะ”

แล้วสามีก็ออกไปดูหนังคนเดียว และเมื่อสๅมี

กลับมาก็เรียกภรรย า “ที่รัก กับข้าวเสร็จยัง”

ภรรย าที่นั่งอ่ านหนังสืออยู่ห้องนั่งเล่นด้วย

ความสงบ ก็ตอบกลับไปว่า…

“ฉันกินไปหมดแล้ว มาๆ นั่งข้างๆฉันสิ แล้วฉันจะเล่าให้ฟังว่ารสชาติปลาทอดมันอร่อยยังไง”

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า… 

“คุณปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่ างไร เขาก็อาจปฏิบัติต่อคุณอย่ างนั้น”

หากคุณอย ากให้คนอื่น ให้เกรียติคุณ พูดดีกับคุณ ทำดีกับคุณ

คุณก็ต้องให้เกรียติคนอื่น พูดดีกับคนอื่น ทำดีกับคนอื่น

ถึงแม้บางครั้งที่คุณปฏิบัติดีต่อเขาแล้ว แต่เขากลับยังทำไม่ดีใส่คุณ

อันนั้นก็เป็นกร ร มของเขาแล้ว ไม่เกี่ยวกับคุณ

จงสุภาพกับทุกคนแม้คนคนนั้น…

จะหย าบคายกับคุณก็ตาม

ไม่ใช่เพราะ คนเหล่านั้นเป็นคนดีหรือไม่ดี

แต่เพราะว่าคุณ “เป็นคนดี”

 

ขอขอบคุณเจ้าของบทความ

ขอบคุณที่มา : Bi tcoretech

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น