ก่อนขอเลื่อนตำแหน่ง อัพเงินเดือน คุณจะต้องมี 5 ข้อก่อน - HotNews

ก่อนขอเลื่อนตำแหน่ง อัพเงินเดือน คุณจะต้องมี 5 ข้อก่อน

 

เคยสงสัยกันมั้ย ว่าทำไมพนักงานบางคนประสบความสำเร็จ ได้รับความไว้วางใจ ได้รับการเลื่อนตำแหน่งและปรับเงินเดือนขึ้น ที่มาของความสำเร็จนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุงาน

หรือ ความสามารถเพียงอย่างเดียว แต่ต้องประกอบไปด้วยปัจจัยต่างๆ เหล่านี้

1. มีความสามารถต้องโดดเด่น

มั่นใจในตัวเองแค่เพียงอย่างเดียว อาจไม่พอในยุคนี้ เพราะการทำงานนั้นต้องมีความเชี่ยวชาญในสายงาน ที่รับผิดชอบจริงๆ รวมถึงต้องมีความรู้รอบด้าน และนำความรู้ ความสามารถต่างๆ ที่มีมาช่วยพัฒนาองค์กร

คนที่มีคุณสมบัติตามข้อนี้ ก็จะถูกพิจารณาเป็นตัวเลือกแรกๆ ในการเลื่อนตำแหน่ง เพราะเป็นเหมือนความหวังขององค์กร หัวหน้างานจะจับตามองและคาดหวังกับคนประเภทนี้สูง

2. เป็นผู้นำที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

การเลื่อนตำแหน่ง หมายถึง การมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ที่มากขึ้น ทำให้คนที่มีความเป็นผู้นำสูงมีโอกาสได้ เลื่อนขั้นเร็วกว่า

ดังนั้นถ้าอย ากเลื่อนตำแหน่ง ต้องกล้าคิด กล้าทำ กล้าตัดสินใจก้าวให้ทันและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้นในยุคปัจจุบัน

3. ขยันและทุ่มเท

พรสวรรค์บางครั้งก็ไม่สู้พรแสวง ความสำเร็จ จะไม่มีทางเกิดขึ้นได้เลย ถ้าไร้ซึ่งความมุ่งมั่น ขยันและทุ่มเท จึงทำให้ใครที่สามารถแสดงออกมาให้คนอื่นเห็นถึงความขยันและทุ่มเทให้กับงานได้

ก็มีโอกาสที่จะได้รับการเลื่อนตำแหน่ง ในเร็ววัน คนที่ขยันจะคิดถึงเพียงความสำเร็จอย่างเดียว ทำให้เขาตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่และทุ่มเททุกอย่างเพื่อให้งานออกมาดีที่สุด

4. มองโลกในแง่ดี

การทำงานทุกอย่างย่อมต้องมีความผิดพลาดผ่าน เข้ามาให้เราได้เรียนรู้ ซึ่งวิธีการรับมือของแต่ละคนก็แตกต่างกันออกไป แต่คนประเภทนี้ จะสามารถผ่านพ้นปัญหาพร้อมกับได้อะไรติดไม้ติดมือกลับมาเสมอ

เพราะการมองโลกในแง่ดี จะทำให้เรามองข้ามความย ากลำบากหรือการโทษตัวเองไป โดยหันมาโฟกัสกับปัจจุบันและอนาคต ซึ่งคุณสมบัตินี้จะทำให้ผู้คนรอบตัวรู้สึกมีพลั งใจ และพร้อมจะเดินหน้าต่อไป

5.เป็นตัวอย่างที่ดีให้ทุกคน

การกระทำนั้น ชัดเจนกว่า คำพูดเสมอ การที่มีอายุงานมากกว่า ก็ใช่ว่าจะได้เลื่อนตำแหน่งก่อนเสมอไป คุณสมบัติที่ทุกองค์กรมองหาก็คือเรื่องของการเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเพื่อนร่วมงาน ความช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน สามารถทำตามเป้าหมายที่ตั้งไว้สำเร็จและเคารพกฎกติกาของบริษัท

คนประเภทนี้จะเป็นตัวกระตุ้ นอย่างดีให้คนรอบข้างทำตามและเคารพ การทำงานที่มี Work-Life Balance ที่ดี จะทำให้ชีวิตส่วนตัวและ ชีวิตการทำงาน ดำเนินไปอย่างลงตัว ส่วนหนึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพการทำงาน ทำให้ผลลัพธ์ออกมาดีขึ้น ถือเป็นแบบอย่างที่ดีในการทำงานอย่างหนึ่ง

เพราะจะช่วยกระตุ้ นให้คนรอบข้างพย าย ามทำตามและนอกจากจะส่งผลดีกับตัวเอง ยังส่งผลดีต่อองค์กร จนนำไปสู่การได้รับการเลื่อนตำแหน่งในที่สุด

ทั้ง 5 คุณสมบัตินี้ เป็นสิ่งที่สามารถฝึกฝน และเรียนรู้กันได้ ซึ่งเมื่อไหร่ก็ตามที่เราค่อย ๆ ปรับ ค่อย ๆ แก้ไข ทำตัวเองให้พร้อมอยู่เสมอ และแสดงคุณสมบัติเหล่านี้ ให้คนอื่นเห็นได้ เมื่อนั้นการเลื่อนตำแหน่งครั้งต่อไป ต้องมีชื่อเรารวมอยู่ด้วยแน่นอน

ขอขอบคุณ f w d.c o.t h

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น