เทคนิควางแผนการเงินคนเป็นพ่อแม่ เลี้ยงลูกยังไงไม่ให้เป็นหนี้ - HotNews

เทคนิควางแผนการเงินคนเป็นพ่อแม่ เลี้ยงลูกยังไงไม่ให้เป็นหนี้

 

โบราณว่า “มีลูก 1 คน จนไป 7 ปี” เพราะกว่าจะเลี้ยงเด็กคนหนึ่ง ให้โตขึ้นมาได้ เต็มไปด้วยภาระและค่าใช้จ่ายหนักอึ้ง ตั้งแต่ค่าคลอดย าวไปถึงค่าเล่าเรียนปริญญาโท จนบางครอบครัวถึงกับต้องยอมเป็นหนี้

ยิ่งถ้ามีลูกมากกว่า 1 คนก็ยิ่งไม่ง่าย ทักษะการบริหารเงินจึงเป็นสิ่งที่ คนเป็นพ่อแม่จำเป็นต้องมี มาดูกันว่ามีเทคนิคอะไรบ้าง ที่ทำให้พ่อแม่บริหารเงินให้ได้ดียิ่งขึ้น

ทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย

เมื่อสมาชิกในครอบครัวเพิ่มขึ้น รายจ่ายก็ยิ่งยิบย่อย ฉะนั้น การทำบัญชีรายรับรายจ่ายจึงสำคัญ เงินเข้ามาเท่าไร จ่ายออกไปกับอะไรบ้าง

อย่าลืมบันทึกไว้ให้ดี มีรูรั่วตรงไหนจะได้อุดทัน คอยระวังอย่าให้รายจ่ายเกินรายรับไปเด็ดขาด

ออมเงินแยกเป็นส่วน ๆ

ออมเพื่อเป็นค่าคลอด ค่าเทอม ค่าเรียนพิเศษ ค่ารักษ าพย าบาล ฯลฯ ส ารพัดค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการเลี้ยงลูก

ควรประเมินจำนวนเอาไว้คร่าว ๆ ล่วงหน้า และเก็บเงินแยกเป็นส่วน ๆ ไว้ตามวัตถุประสงค์ ถึงเวลาต้องจ่ายจริงจะได้ไม่ขัดสน

เงินสำรองฉุกเฉิ น ต้องมี

นอกจากค่าใช้จ่ายที่เล็งเห็นได้ ยังต้องออมเงินไว้เผื่อเหตุฉุกเฉิ นอื่น ๆ โดยควรมีเงินสำรองฉุกเฉิ นเก็บไว้ไม่น้อยกว่า 6 เท่าของค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต่อเดือน

และไม่แตะต้องเงินจำนวนนี้ถ้าไม่จำเป็น แบบนี้แม้ว่าครอบครัวจะขาดรายได้กะทันหัน ก็ยังมีเงินพอกินอยู่ไปได้อีกประมาณครึ่งปีนั่นเอง

ลงทุนให้เหมาะสม

มองหาช่องทางลงทุนอื่น นอกเหนือจากเงินฝาก เช่น ลงทุนในหุ้น กองทุน สลากออมสิน ฯลฯ อย่างไรก็ตาม ไม่ควรทุ่มเงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่ความเสี่ ย ง สูง ในจำนวนมากเกินไป

เพราะมีครอบครัวต้องดูแล อาจจะไม่สามารถรับความเสี่ ย ง ได้เท่ากับคนโสด เน้นความมั่นคงในระยะย าวจะดีกว่า

อย่าวางใจรายได้ทางเดียว

แม้ว่าจะมีรายได้มาก แต่ถ้าเป็นรายได้ ที่มาจากทางเดียวก็ไม่ควรไว้วางใจ เพราะเรื่องไม่คาดฝันเกิดขึ้นได้เสมอ

ถ้าไม่เหลือบ่ากว่าแรง ควรหาช่องทางรายได้เสริมอื่นเผื่อไว้บ้าง เช่น ขายของออนไลน์ ขายงานฝีมือ เป็นต้น

อะไรประหยัดได้ก็ประหยัด

ถึงจะหาเงินได้มาก แต่ถ้าเอาเงินไปจ่ายกับสิ่งไม่จำเป็น ก็ไร้ประโยชน์ ฉะนั้นอย่าลืมตัดค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยออกไปด้วย และคอยมองหาช่องทางประหยัดเงินสม่ำเสมอ

เช่น น้องรับช่วงต่อของใช้จากพี่ ไม่ยึดติดกับสินค้าแบรนด์ดัง ทำอาห ารกินเองที่บ้านแทนการออกไปกินข้างนอก เป็นต้น

ทำประกั น

หัวหน้าครอบครัวควรวางแผนทำประกันอย่างเหมาะสม เช่น ประกั น ชีวิต ประกั นสุขภ าพ หากเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นมา คนข้างหลังจะได้ก้าวต่อไปได้ ไม่ต้องห่วงหน้าพะวงหลัง

ปลูกฝังวินัยการใช้เงินให้ลูก

ต่อให้พ่อแม่ประหยัดแค่ไหน แต่ถ้าลูกยังใช้เงิน เป็นกระดาษ ก็อาจพาครอบครัวสู่ความลำบากได้สักวัน ฉะนั้น อย่าลืมสอนให้ลูกใช้เงินอย่างชาญฉลาดด้วย

และเป็นตัวอย่างที่ดีให้ลูกดูสม่ำเสมอ เพื่อสุขภ าพทางการเงินที่ดีของครอบครัวในวันนี้ และเพื่ออนาคตของลูกเองในวันหน้า

ขอขอบคุณ P a r e n t s  O n e

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น