เตือนสังคมในสมัยนี้… “มารยาททางสังคมบกพร่อง” - HotNews

เตือนสังคมในสมัยนี้… “มารยาททางสังคมบกพร่อง”

 

มา    ททางสังคมบกพร่ อ งคืออะไร…?

คือ ไม่ปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้าง ไม่แสดงออกถึงม     ททางสังคมขั้นพื้นฐาน

1. ไม่กล้าวทักทาย

2. ไม่กล่าวขอบคุณ

3. พูดขอโทษไม่เป็น

4. ไม่มีความเกรงใจ

5. ไม่ค่อยให้ความร่วมมือ

การตอบสนองไวเป็นพิเศษกับสิ่งเ ร้ าในทางล บ หรือถูกกระ ตุ้ นในสิ่งที่ตนเองไม่พอใจ

โดยมีการตอบสนองที่รวดเ ร็  และ รุ   เรง

หรือที่เรียกสั้นๆ ว่า…   วี่  ง”

ที่น่าก ลั วคือ ไม่สามารถช่วยเหลือผู้อื่น หรือ ไม่สามารถมีน้ำใจต่อผู้อื่นได้หากปราศจากผลประโยชน์

ยิ่งใครขั ดผลประโยชน์จะยิ่งแสดงออกอย่างก้าวร้  ว นิน ทา ว่าร้ าย หรือ ถึงขั้นใช้กำลัง

สา   ตุหลักมาจาก ติดโซเชีล จนเกินเ  ตุการหลงยึดติดอยู่แต่ในโลกออนไลน์ สังคมจำลอง

– ทำให้ข าดการฝึกทักษะการเข้าสังคม

–  าดความสามารถในการเผชิญหน้าผู้อื่น

– ทำให้ขาดกระบวนการการ คิด วิเคราะห์ ปั  หา

อย่ าลืมว่า… นี่คือ “ชีวิตจริง”

ไม่ใช่โลกที่มีแค่ตัวหนังสือ และ สติกเกอร์น่ารักๆ

โลกที่ทุกคนต้องการ “น้ำใจ” มากกว่า “ยอดไลค์”

แนวทางการแก้ไข

1. หัดพูดคำว่า… ขอบคุณครับ/ค่ะ  ขอโทษครับ/ค่ะ

2. ยิ้ม..!

3. การนั่งสมาธิ / ปฏิบัติธรรมตามหลักศา  นาที่เรานับถือสามารถลดความรุ     งของอาก   ได้

4. นึกถึงใจเขาใจเราให้มากขึ้น

5. หากมีผู้ ป่  ยโ s คนี้มากระทำกับคุณ ให้คุณใช้เทคนิคขั้นสูงที่เรียกว่าการ “ช่าngแมร่ng”

เพื่อป้องกันการด  าม่ าอันนำไปสู่การติดต่อของโ s 

6.   หรือ   การใช้โซเชียลเน็ตเวิรค์ลงสักช่วงหนึ่ง เพื่อป้องกันไม่ให้นิ สั ยชิงดีชิงเด่น เรียกร้องความสนใจ และพฤ ติก   มก่อก  นสังคมเกิดกำเริ  รุก ลา 

 

แหล่งที่มาจาก scholarshi p . i n . t h

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น