สาวๆ ทำตามนี้ 21 วิธีทำตัวเองให้ดูดี แม้อายุจะมากขึ้นก็ยังดูสาว - HotNews

สาวๆ ทำตามนี้ 21 วิธีทำตัวเองให้ดูดี แม้อายุจะมากขึ้นก็ยังดูสาว

 

1 : อ่ านข่าว หรือติดต ามข่าวสาร อัพเดทข้อมู ลที่เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

2 : จงมีความฝัน มีความหวัง มีความคิด และมีจินตนาการ

3 : อย่ าใส่ชุดที่มันดูเชย ควรใส่เสื้อผ้าแบบใหม่ๆ ในแบบที่ไม่คุ้นเคยดูบ้าง

4 : หมั่นดูแลเล็บมือ เล็บเท้า ให้สะอาดอยู่เสมอ เสมือนกับดูเเลใบหน้า

5 : เลิ กคิดที่จะให้คนอื่นเข้าใจตัวเองได้แล้ว ใครไม่เข้าใจเราก็ปล่อยเขาไป เพราะเราไม่มีเวลาว่างสำหรับเรื่องพวกนี้

6 : หาความรู้ใหม่ๆ เพื่อพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ ไม่ต้องเก่งก็ได้ แต่เอาที่ทำแล้วสบายใจก็พอ

7 : ทำฟั นตัวเองให้สะอาด และสวยอยู่เสมอ ดูแลสุขภาพฟั นตัวเองดีๆ

8 : ควรดื่มน้ำสะอาด ทาครี มกันแดดบ้าง กางร่มให้ตัวเองบ้าง

9 : จงดูแลตนเองให้ดูดีอยู่เสมอ อย่ า ดู ถู ก ว่าตัวเองแ ก่แล้ว ไม่สำคัญอะไร

10 : เวลาที่ไม่มีอะไรทำ ก็อย่ าฟุ้งซ่ าน ให้นอนพัก แล้วตื่นมาคุณจะสดชื่น อารมณ์ดี

11 : อย่ าพูดจาซ้ำๆซ ากๆ จนทำให้ตัวเองดูน่าเบื่ อ

12 : อย่ าหม กมุ่น ในเรื่องที่มันผ่านมาแล้ว

13 : ถ้าอยู่กับใครแล้วรู้สึกเ ค รี ย ด เรื่องมาก ไม่สบายใจ ก็ให้ถอยห่างออกมา

14 : จงสูดห ายใจเข้าลึกๆ ห า ยใจอ อ ก ย าวๆ เพื่อเป็นการผ่อนคลาย

15 : ไม่ยุ่งเรื่องชาวบ้าน อย่ านิ น ทาว่าร้ า ยใคร ไม่ต้องไปใส่ใจคนอื่นขนาดนั้น

16 : อยู่กับปัจจุบัน คิดถึงอน าค ต และจงลืมอดี ตเ สี ย

17 : อย่ าจี บปาก จี บคอ เพราะจะทำให้ริมฝิป ากเราย่ น

18 : ไม่เข้าสังคมที่ทำให้ตัวเองรู้สึกอึดอัด แม้สังคมนั้นจะดี มีชื่อเสี ยงขนาดไหนก็ตาม

19 : อย่ าเรียกคนอื่นว่ามนุษย์ป้า มนุษย์ลุง หรือเฒ่ าหั วงู

20 : จงยิ้มกวางๆเข้าไว้ ถึงแม้ไม่มีใครมองก็ตาม เพราะร่องที่มุมปากจะได้ไม่คว่ำลงทั้งสองข้าง

21 : ทำอะไรที่ตัวเองนั้นอย ากทำ เช่น ถ้าอย าก ยิ ง ปื น

ให้ไป หั ด ยิ ง ปื น

อย ากเป็นหม อดูให้ไปเรียนดูหมอ

อย าก เต้นรำ ให้ไปเรียนเต้นรำ

 

ขอบคุณแหล่งที่มา : chayend.com


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น