เจียดเวลา 2 นาที อ่าน…ให้เป็น กำไรชีวิต (เขียนไว้ดีมาก) - HotNews

เจียดเวลา 2 นาที อ่าน…ให้เป็น กำไรชีวิต (เขียนไว้ดีมาก)

 

กำไรชีวิต


เชื่อว่าในแต่ละปี หลายคนจะใช้ชีวิตให้ดีขึ้น

เพราะในแต่ละวันนั้นชีวิตของคนเรานั้นก็สั้นลงในทุกๆวัน ชีวิตควรหยุดกับเรื่องที่ไม่เป็นเรื่อง

หยุดทุกข์ อารมณ์ที่ติดลบทุกชนิดที่จะทำให้ตัวเรา

รู้สึกแ ย่ ลงไปทุก ๆ วัน

เราควรที่จะมีอารมณ์บวก เพื่อที่จะให้พรแก่…

ตัวเราเองก่อนที่จะให้พรกับคนอื่น

1. การวิจารณ์คนอื่นในทุกวัน ใจก็จะต่ำลงทุกวัน

วิจัยตัวเองทุกวัน ใจจะสูงขึ้นทุกวัน

2. การแก้ ก รรมที่ดีที่สุด.. นั่นคือ การแก้ไข

“ความคิด” และ “คำพูด” การกระทำของตนเอง

3. การฝึกจิตใจและพัฒนาตัวเอง..

อาจจะ ไม่ได้ทำให้เราพ้นทุกข์ตลอดกาล

แต่มันจะทำให้เรานั้น “เป็นทุกข์นานน้อยลง”

กำไรชีวิต

 

4. ไปได้เร็วมากแค่ไหน…ก็ถึงเร็วมากเท่านั้น

ปล่อยได้เร็วมากแค่ไหนก็สุขเร็วมากเท่านั้น

5. จำเอาไว้ว่า.. ความทุกข์และความเจ็ บป วดทั้งหมดทั้งมวล

ไม่ได้ผ่านเข้ามาในชีวิตเราเพื่อมอบ “คำส า ป”

แต่มันผ่านเข้ามาในชีวิตเราเพื่อมอบ.. “คำสอน”

6. ต้องขอบคุณคนที่ทำไม่ดี…

ที่ช่วยเป็นตัวอย่างที่ดี…ว่าอะไรไม่ควรทำ

7. โปรดสังเกตดูให้ดีๆ ว่าสิ่งที่ทำให้เราทุกข์บ่อยที่สุดในแต่ละวัน ไม่ใช่พฤติก ร รมของคนอื่น

แต่…คือ “ความคิด” ของตัวเราเองเป็นจริงอยู่ว่า

ยิ่งอายุเรามากขึ้นในแต่ละวัน ชีวิตของเรา

ยิ่งต้องพบกับความวุ่นวาย มากกว่าวันที่ผ่านมาอยู่แล้วบางครั้งก็กลายเป็นความเหนื่อย

บางเวลาก็กลายเป็นความท้อ

และหลายต่อหลายครั้งก็ต้องการจะถอดใจ แต่ถ้าเราลองเรียนรู้และเก็บเกี่ยวอะไรหลายๆอย่าง

จากเรื่องราวของสิ่งต่างๆ ในวันที่ผ่านมาจะไม่มีสักหยดน้ำตาที่ไหลไปอย่างไร้ค่า

กว่าที่เราจะเติบโตและเข้าใจกับเรื่องราวต่าง ๆ

ได้นั้น บางครั้งเราก็ต้องผ่านเรื่องราวที่แสนย าก

ลำบาก และบางสิ่งที่เราไม่เข้าใจอาจเพียงแค่

เรา ไม่ตัดสินใจอะไรไปก่อน และลองเปิดหัวใจ

ของเราให้กว้างอยู่เสมอ แม้แต่เรื่องเศร้าโศก

ก็ยังมีบทเรียนให้เราได้เรียนรู้

 

ขอบคุณบทความดีๆ thatlikegood

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น