4 สิ่ง ที่คนเป็นสามีภรรยาต้องมีเพื่อทำให้ครอบครัวมีความสุขเพิ่มขึ้น - HotNews

4 สิ่ง ที่คนเป็นสามีภรรยาต้องมีเพื่อทำให้ครอบครัวมีความสุขเพิ่มขึ้น

 

4 สิ่ง ที่สามีควรให้และภรรย าควรเก็บ เพื่อเป็นครอบครัวที่มีความสุข

การตัดสินใจเลือกมีครอบครัว มีสามีภรรย าที่ดีนั้น ก่อนอื่นเลย

จะ ต้ อ งรู้จักและทำความเข้าใจเกี่ยวกับครอบครัวเป็นอย่ างดี

เสี ยก่อนถึงจะเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์แบบได้ สิ่งที่ดีที่ควรจะ

ต้องมีคนที่เป็นสามีจะต้องให้ 4 อย่ างกับภรรย า และคนเป็น

ภรรย าจะต้องเก็บ 4 อย่ างให้กับสามี

สามีที่ดีต้องให้ 4 อย่ างนี้

1 : ให้เรื่องความไว้วางใจ

จงเปิดเผยสถานะของคุณและภรรย าของคุณให้ผู้อื่นรู้ (ข้อนี้เป็น

เรื่องที่สำคัญมากๆ) ไม่ควรมีเรื่องใดที่ปิดบังภรรย าไม่ควรมีเรื่อง

ความลับที่ซ่อนภรรย า

2 : ให้เรื่องเวลาแก่ครอบครัว

ไ ม่ ใ ช่ว่าวันหยุดทั้งที่ก็เอาวันเวลาว่างไปเที่ยวกับเพื่อนควรที่จะมี

เวลาให้กับครอบครัวตัวเองบ้างหากิจก ร ร มทำร่วมกันพาไปเที่ยว

หรื อช่วยกันเก็บกวาดทำความสะอาดบ้านเรือน ทำอาหารเลี้ยงดู

ลูก ๆ ช่วยกัน

3 : ให้เรื่องเงินกับครอบครัว

ไ ม่ ใ ช่ ใ ห้ ทั้ ง หมดที่ตัวเองมี แต่ให้ตามความสามารถของตัวเอง

(ภรรย าเป็นคนควบคุมด้านการเงินของครอบครัว)และสามีเป็นผู้นำ

ค ร อ บ ครัว ที่จะต้องเป็นคนดูแลหลักๆในเรื่องของการเงินต่าง ๆ

ในครอบครัว

4 : ให้เรื่องการยอมรับแก่สังคม และครอบครัว

ต้ อ งไม่ปิดบังเวลาที่จะไปไหนมาไหนกับภรรย า หรือมีภรรย าเป็น

ตุ๊กตาหน้ารถอยู่เสมอ ห้ามหนีไปไหน ห้ามนอกใจภรรย าเป็นเชียว

ภรรย าที่ดีมีหน้าที่ต้องเก็บ 4 อย่ างนี้

1 : ต้องเก็บคำพูดได้

ถ้าสามีหรือในครอบครัวทำอะไรหรือมีอะไร ชาวบ้านหรือคนที่รู้จัก

จะรู้หมดทุกเรื่องที่เกิดขึ้น แล้วเที่ยวโพทนาว่าไม่ดี กล่าวหา และ

หาพรรคพวก พอเวลาดีกันหรือเหตุการณ์ปกติขึ้นมาตัวเองไม่รู่ว่า

จะ เอาหน้าไปซุกไว้ตรงไหนดี อย่ างที่เขาว่ากันว่าความในอย่ า

นำออก ความ นอกอย่ านำเข้า

2 : ต้องเก็บตัวเองได้

ห า ก ตนมีสามีแล้วยังทำเป็นคนเปิด ใครชวนไปไหนก็ไปด้วยหมด

ชายใดหรือคนไหนมาพูด มาจี บก็ยิ้มให้เขา และประเภทเหงาปาก

เห ง าใจ เที่ยวโทรคุยกับชาวบ้านชาวช่องทุกวันดึกดื่น จนสามีไม่

เป็น อันทำมาหากินใดๆ เ พ ร า ะมัวแต่ระแวงตามล้างตามผลาญ

ภรรย า ไม่ก็ต่างคนต่างมีใหม่ให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเลย

3 : ต้องเก็บเงินได้

ถ้าสามี ให้เงินมาแล้วเก็บไม่เป็น บริหารการเงินไม่เป็นในจังหวะชีวิต

ช่วงใดช่วงหนึ่งเกิดตกงานหรือไม่มีอาชีพเราก็สามารถที่จะนำเงินที่

เก็บสะสมไว้หรือมีการจัดการบริหารการเงินที่ดีไว้ พื่อนำมาเป็นทุน

ร อ นในการหางานหรืออาชีพใหม่ หากพบจังหวะทางออกที่ดีอาจ

นำมาลงทุนเป็นเจ้าของกิจการตัวเองก็ได้

4 : ต้องเก็บสามีให้ได้

เมื่อมีสามีแล้ว เวลามีปัญหากันหรือทะเลาะกันเอาศักดิ์ศรี หน้ามืดคิด

แ ต่ เ อ าชนะ ไม่สนใจอนาคตคิดแต่จะไล่ไป แบบนี้เขาเรียกไล่สามี

ไม่ ใ ช่เก็บสามีไม่ว่าไรเขาเป็นสามีเรา เราต้องมีหน้าที่เก็บเขาไว้อยู่

กั บ เราให้ได้ เ พ ร า ะเราเลือกเขาเป็นสามีแล้ว และต่อให้ผิดยังไง

ก็ ต้ อ งไปเอากลับมาเก็บไว้เป็นสามีเหมือนเดิม รู้จักให้อภัย รู้จัก

ใจเย็น และอย่ าเอาชนะจะดีที่สุด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น