ถ้าเขารักคุณจริงเขาจะพูดคุย 3 เรื่องเหล่านี้ - HotNews

ถ้าเขารักคุณจริงเขาจะพูดคุย 3 เรื่องเหล่านี้

 

ถ้าอย ากให้ความรักราบรื่น คนรักกันต้องเปิดใจคุย 3 เรื่องนี้

1 : เรื่องของอนาคต

จริง ๆ แล้วมันอาจจะดูย ากไปสักหน่อย สำหรับผู้ชายบางคน แต่ถ้าเขารักคุณจริง

เ ข า จะ พูดคุยเรื่องนี้ แต่ต้องระวัง ไม่ใช่ว่าถามถึงเรื่องนี้ ตั้งแต่ตอนคบกันใหม่ ๆ

นะคะ สำ หรับบางคนอาจจะคิดว่ามันไม่สำคัญ แต่การอยู่ในสภาพแวดล้อมเดิม ๆ

ทุ ก อย่ างเหมือนเดิมและไม่มีเป้าหมายที่แท้จริง อาจทำให้เกิดความเบื่อหน่าย

และถอดใจในความรักไปในที่สุด

ดังนั้น ถ้าคุณคบกับแฟนมาระยะหนึ่ง ก็ควรเริ่มต้นวางแผนเรื่องอนาคตของแต่ละ

คนได้แล้ว

ทั้ ง นี้ ถ้ า คุ ณอายุยังน้อยก็ไม่ใช่ให้เตรียมแผนสำหรับการแต่งงาน หรือการมีลูก

อะไรทำนองนั้นหรอกนะอาจจะเป็นเพียงแผนการเรียนของแต่ละคน การปรับการ

ใ ช้ ชี วิตที่อาจจะต้องอยู่ต่างมหาวิทย าลัยหรือหลายสิ่งหลายที่จะเปลี่ยนไปใน

อ น า ค ต ซึ่งมันสำคัญมาก ที่ต่างคนต่างต้องมีความฝันและแผนการในอนาคต

ของตัวเอง แต่ทั้ง 2 คนจะอยู่ร่วมกันยังไง นั่นล่ะคือสิ่งสำคัญ

2 : ความรู้สึกที่ติดอยู่ในใจ

เรื่องนี้เป็นสิ่งแรกที่คู่รักทุกคนควรทำ บางครั้งต่างคนต่างมีปัญหา และเรื่องราว

ม า ก ม ายในชีวิตโดยเฉพาะคนที่อยู่ในวัยทำงาน มักจะหลงลืมความรู้สึกและ

ปัญหาของอีกคน

ดั ง นั้ น สิ่งที่เธอควรทำก็คือ ต้องเป็นผู้พูดและผู้ฟังที่ดีไปพร้อม ๆ กัน ที่สำคัญ

เมื่อไหร่ที่เขาทำเรื่องที่ไม่ถูกต้อง หรือทำให้เธอโกรธ ก็ควรพูดความรู้สึกถึงสิ่ง

ที่เขาทำมันอาจจะไม่ใช่เรื่องดี 100% แต่การเก็บสะสมความโกรธ หรือความ

โมโหไว้ในใจก็ไม่ใช่เรื่องดี

3 : ขอบคุณสิ่งดี ๆ ที่เขามีให้

เ รื่ อ ง นี้เป็นสิ่งสำคัญมากที่จะทำให้ความรักของเธอยืนย าวขึ้น ยิ่งคบกันนาน

เ ท่ า ไ ห ร่ ข้อดีและสิ่งดี ๆ ที่เขาทำให้ ก็อาจจะกลายเป็นเรื่องเคยชินจนเกิด

ความเบื่อหน่ายและเลือกที่จะไม่ให้ความสำคัญกับมัน ดังนั้น ลองพูดขอบคุณ

เขาทุกวันนะคะอย่ าให้สิ่งดี ๆ ที่เขาทำให้เป็นเรื่องที่ธรรมดา จนเธอหลงลืม

ที่จะขอบคุณเขา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น