7 เหตุผลว่า ทำไมเราต้องหยุด ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย เก็บเงินไว้ให้มากๆ - HotNews

7 เหตุผลว่า ทำไมเราต้องหยุด ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย เก็บเงินไว้ให้มากๆ

 

ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย

คนวัยทำงานกำลังใกล้ถึงจุดทีในอนาคตที่ธนาคารทั่วโลกจะให้ ด อ ก เบี้ยเงินฝาก 0 เปอร์เซน

ซึ่งในบ้านเราใกล้จุดนี้เข้าไปทุกทีแล้วเราจะใช้ชีวิตอย่างไร

และต้องปรับตัวอย่างไรในอนาคตจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปมากแค่ไหน สรุปออกมาเป็นข้อได้ 7 ดังนี้

7 ข้อนี้ จะเตือนใจให้คุณไม่ประม า ทในการใช้จ่าย

ยิ่งนับวันโลกของเราก็มีความเปลี่ยนแปลงไปในทุกๆ ปี

เงินหายากกันมากขึ้น บางคนใช้จ่ายไม่คำนึงถึงถึงอนาคตข้างหน้าก็จะยิ่งลำบ ากยิ่งขึ้น

และในอนาคตจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเราต้องพร้อมรับมือเสมอ

เราจะต้องมีสติในการควบคุม มีระเบียบวินัยในตัวเองมากขึ้น

1.ค่าครองชีพสูง

ในปัจจุบันนี้ เงิน 15,000 บาท แทบจะไม่พอใช้เลย โดยเฉพาะคนที่ต้องนั่งรถไฟฟ้า เเท็กซี่

ค่ากับข้าวในแต่ละวันอีก มันก็ไม่ใช่ถูก ๆ

2.อิ ส ร ภาพทางการเงิน คงไม่ได้สัมผัส

เเน่นอนว่า ทุกคนอย ากจะมีมันอยู่แล้วไง แต่ว่า มันไม่ใช่จะนั่งหลับตานึกแล้วได้มาง่ายๆ

คนที่เขาได้ดีกว่าจะมาถึงวันนี้ได้ ล้ ม มาไม่รู้กี่ครั้ง กว่าจะแกร่งได้อย่างทุกวันนี้ ไม่ง่ายเลย

3.อนาคตเงินหา ย า กขึ้นอีก

สิ่งของต่างๆ เเพ งขึ้นยังไม่พอ เงินยังหาย ากต ามไปด้วย โดยเฉพาะ ในช่วงเ ศ ร ษ ฐ กิ จอย่างนี้

คนก็ตกงาน กระทันหันมีให้เห็นมากมายธนาค ารก็ ด อ กเบี้ ยต่ำ คนก็ฝากเงินน้อยลง

4.คนแก่.. ต้องมาทำงานอีก

ปกติแล้วคนแ ก่ก็คิดว่า เมื่อเเ ก่ตัวมา จะไม่ต้องทำงาน แต่ในปัจจุบันมันย ากขึ้น

ไม่เป็นอย่างที่คิดอีกต่อไป คนเเ ก่หลายคนยังดิ้ น ร น ทำงาน เพราะ

ถ้ามั ว แต่จะมาหวังพึ่งลูกหลานพวกเขาก็ลำบ ากอยู่แล้ว มันจะเป็นภาระคนอื่นน่ะสิ

5.การคอรั ป ชั่ นมากขึ้น

ก็เศรษฐกินมันเป็นอย่างนี้ คนฉ วยโอกาสมันยิ่งจะเยอะขึ้น คอยหาจังหวะเพราะไม่มีเงินใช้

เงินข าดมือไม่ต่างกัน

6.อำนาจเงิน ยิ่งมากขึ้นเรื่อยๆ

จากที่จะให้เงินอยู่ใต้อำน าจ แต่วันนี้กลับกลายเป็นว่าคนจะยิ่งต้องอยู่ใต้อำน าจเงินมากขึ้น

ถ้าไม่มีเงิน ก็ทำอะไรไม่ได้ และหมายรวมถึงความยุติธรรมก็ยังไม่อยู่ข้าง คนไม่มีเงิน

7.ความเหลื่ อ มล้ำมากขึ้น

มันชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ มันมีอยู่ในทุกระบบ ทุกอย่ างเลย และมันจะยิ่งมากขึ้นเรื่อยๆ

และชัดเจนมากขึ้นไปอีก

 

แหล่งที่มา : t a m n a n n a


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น