แม่ที่ดี จะไม่ทำร้าย จิตใจลูก ด้วยถ้อยคำพูดเหล่านี้ - HotNews

แม่ที่ดี จะไม่ทำร้าย จิตใจลูก ด้วยถ้อยคำพูดเหล่านี้

 

แม่ที่ดี จะมีหัวใจหลักของการ “เลี้ยงลูก” แม่ที่ดี จะมอบความรักและความเอาใจใส่ ให้ลูก

แต่พ่อแม่หลายๆ คนอาจจะไม่รู้ว่า..การกระทำที่ส่งผลเสี ยกับลูก ดั่งคำที่ว่า..

พ่อแม่รังแกฉัน โดยที่พ่อแม่นั้นเอง ก็ไม่รู้ตัวเหมือนกัน คือ..

1) มักจะเปรียบเทียบ ลูกตัวเองกับลูกคนอื่นว่า ลูกคนอื่นเขาดีอย่างนั้น แบบนี้

ลูกข้างบ้านดีกว่า ลูกตัวเองเพราะต้องการให้ลูกแข่งขันไปตลอดไง

2) ไม่เชื่อมั่นอะไรในตัวลูกเลย ไม่เคยยอมรับ คำพูดลูก ไม่มีค่าอะไรในสายตาพ่อแม่เลย

3) ตั้งความคาดหวังกับลูกสูง แบบที่ว่ามันเกินความสามารถ ที่ลูกจะทำได้ไง อีกอย่างคือ

ลูกทำเท่าไหร่ก็ไม่พอใจ เมื่อลูกทำไม่ได้ก็ซ้ำเติมลูกอย่างเดียวเลย

4) อารมณ์เสี ยตลอด ไม่ว่าจะทำอะไรหงุ ดหงิ ดตลอด ลูกทำอะไรคุณจะหงุ ด หงิ ด

ไม่เข้าตาคุณสักอย่าง

5) ดุ…ด่า ลูกเป็นประจำ จนติดเป็นนิสัย เกรี้ยวกร าด จนกลายเป็น วิธีการสื่อสารในบ้านไปแล้ว

6) เจ้ากี้ เจ้าการเหมือนตัวเองเป็นเจ้าของชีวิตลูก ซะงั้น ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ และความรู้สึก

ก็คือไม่ปล่อยให้ลูก ได้เป็นตัวของตัวเอง เลย

7) พอมีเรื่องผิ ดปกติเกิดขึ้น พ่อแม่จะทำเหมือน.. ลูกเป็นคนผิดเสมอ อย่างเช่น

ข้าวของ พั ง ลืมปิดไ ฟ กล่าวโท ษ ลูกทั้งหมด

8) ไม่สนความรู้สึกของลูก เชื่อว่า สิ่งที่เลือกให้ลูก ดีกับเขามากแล้ว ลูกไม่สิ ทธิ์ คิด

ไม่สามารถที่จะเรียกร้องได้ ทำได้เพียงเดินไปตามทางที่พ่อแม่ต้องการ

9) แสดงออกอย่างชัดเจนว่า…กำลังข่ ม ลูก ทำเป็นว่า มองลูกไม่สามารถทำอะไรได้

ไม่เท่าตัวเองโดยจะมีคำพูดติดปากว่า.. “ตอนแม่อายุเท่าลูก แม่ทำอย่างนั้นอย่างนี้ได้แล้วนะ”

จากที่กล่าวมา.. ถ้ามีข้อไหนที่ตรงกับตัวคุณ ก็ควรคิดได้แล้วนะ ตระหนักและมีสติ

ในการเลี้ยงลูกให้มากกว่านี้ เพราะนั่นคือ สิ่งบอกว่า..”เราคือ พ่อแม่ที่แ ย่..”

ทำให้ลูกจมดิ่ง ในความรู้สึก กลายเป็นเด็ ก ซึมเศร้า ไม่มีความสุข เด็ กอาจกลายเป็นคนหัวรุ นแร งไปเลย

“ไม่มีพ่อแม่คนไหนดีพร้อม 100% หรอก

เพียงแต่… เราต้องทำ บทบาทพ่อแม่

ให้สมกับได้ชื่อว่าเป็นพ่อแม่คนก็เท่านั้น”

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น