สังเกต ไหมว่า..ทำไมเขาไม่รับคน อายุ 35ปีขึ้นไป - HotNews

สังเกต ไหมว่า..ทำไมเขาไม่รับคน อายุ 35ปีขึ้นไป

 

สังเกต กันบ้างไหมว่า…ตอนที่เราเห็นที่ไหนก็ตามที่ประก า ศ รับสมั ค รง าน เขาก็จะบอกว่า

ต้องการคนมีวุฒิแบบนั้น ต้องการคนแบบนี้

อย่างบริษั ทห้ างร้านต่าง ๆ เขาจะบอกคุณสมบัติต่าง ๆ ไว้แล้ว เ ขาก็ยังระบุเ รื่องอ ายุด้วยนะ

อย่างเช่น ต้องการคนอายุ 20 -35 ปี เป็นต้น หรือ ต้องการคนอายุ 25-40 ปี

และส่วนใหญ่มากสุดนั้น ก็จะอยู่ที่อายุไม่เกิน 40 ปีหรอกนะ

และล่าสุดนั้นผมก็เคยเห็นข่ าวรับสมั ค รคนง านไปทำการเกษตร อยู่ที่ต่างประเท ศ เค้าบอกว่าต้องการคนอายุ 25 ถึง 40 ปี

ทีนี้ผมก็คิดในใจ เราคงหม ดสิ ทธิ์แล้ว เพราะว่าเรา 41 ปีไปแล้ว

และมันทำให้ผมคิดว่า…เราเองเคยถามตัวเองมั้ยว่าตกงานตอน อายุ 40 ถึง 50 จะทำยังไงดีล่ะ

และชีวิตจะไปต่ออย่างไร จะเอาอะไรกินล่ะ

เพราะทุกวันนี้เด็ กจบใหม่ก็มีมากมาย คนอายุ 30 ไม่ค่อยคิดกันหรอก

รู้เพียงว่าวันนี้มีความสุขดี ชีวิตดีแล้ว สิ้นเดือนก็ได้เงิน แล้วก็ไปเที่ยว ฟุ่มเฟือ ย

มีรูปแบบชีวิตดั่งคนอีกจำนวนมาก ตื่นมาไปทำงานเลิ กงาน นั่งล้อม ว งกิ น เ บี-ย ร์ แล้วก็กลับบ้าน

และพอตื่นมาก็ไปทำงาน เสาร์อาทิตย์ก็ไปหาที่เที่ยวต่อ เงินเดือนออก ก็ฉลองได้รับโ บนั ส ทำเช่นนี้ไปเรื่อยๆ

ใช้ชีวิตแบบนี้มาโดยตลอดวิถีชีวิตเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยน จนลืมไปว่าอายุมากขึ้นทุกวัน

และเวลาที่เหลือก็น้อยลงไปทุกวันแล้ว

ที่สำคัญเด็ กรุ่นใหม่ๆ เขาเก่งขึ้นทุกวัน

มีแร งงานมีบัณฑิตเก่ง ๆ ทุกปี เตรียมใจไว้ยังล่ะ

เพราะถ้าตกงานตอนนี้ ตอนที่อายุ 40 ถึง 50 จะไปทำมาหากิน อะไร

หากยังใช้ชีวิตอยู่ในอั น ต ร า ยเช่นนี้แล้ว สักวันจะตกงานนะ เพราะอาชีพที่ว่ามั่นคง ยังตกงานกันระนาว

ความแน่นอนในชีวิตไม่มีเลย หากยังคงใช้ชีวิตเรื่อยๆ แบบนี้อยู่ คุณจะต้องเจ็ บ ป วดใจเป็นแน่

พอวันนั้นมาถึงอาชีพเดียว ไม่เคยพอ

ร ายได้ทางเดียวนั้นอั น ต ร า ยมาก

หลายคนตกงานตอนอายุ 40 ไปไม่เป็นเลย นั่นเพราะไม่เคยคิดเรื่องทำมาหากิน

ไม่เคยหาความรู้ไม่คิดจะฝึกฝน แล้วสุดท้ายชีวิตก็ไม่มีอะไรดีเลย

ผมแค่อย ากจะบอกว่าสนใจ ตั้งใจคิดเรื่องทำมาหากินซะเถอะ

ถ้าต้องมาเริ่มใหม่ ตอนอายุ 40-50 มันไม่ทันนะ

เราทุกคนทุกอาชีพมีวันหม ดอ ายุเหมือนๆ กัน ไม่คิดเรื่องทำมาหากินตอนนี้ จะคิดตอนไหนล่ะ

หมั่นทำมาหากิน ขยันเอาไว้

และที่สำคัญคิดไว้ยัง

หากตกงานตอนแก่ จะทำอย่างไรต่อไปดี

 

ขอขอบคุณ สิ ริ ทั ศ น์ สม เ ส งี่ ย ม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น