(อยู่แบบจนๆ แล้วคุณจะรวย) คนไม่เคยจน ไม่รู้หรอกว่า..”ความจน” มันน่ า ก ลั วขนาดไหน… - HotNews

(อยู่แบบจนๆ แล้วคุณจะรวย) คนไม่เคยจน ไม่รู้หรอกว่า..”ความจน” มันน่ า ก ลั วขนาดไหน…

 

“อยู่อย่างคนจน จะไม่มีวันจน”  ยังไม่รวย… “อยู่อย่างคนรวย จะไม่มีวันรวย”

ดึงสติของตัวเองเอาไว้เป็นอีกหนึ่งบทความที่ให้ข้อคิดดีๆ สำหรับใครบางคน

ในหลายครั้งที่เรามักจะได้ยินกันอยู่บ่อยว่าหากใช้ชีวิตแบบคนจนคุณก็จะไม่มีวันจน

ซึ่งนี่คือ “คำพูด” ที่มีพ่อแม่หลายคนมักจะใช้สั่งสอนลูกอยู่เสมอเพราะว่าคนสมัยก่อนต้องใช้ชีวิตอย่างประหยัด

และผ่านความย ากลำบ ากมาจึงรู้ว่าถ้าหากใช้เงินอย่างฟุ่ มเฟื อ ย มากเกินไปก็จะไม่เหลือเก็บ

“ใช้ชีวิตแบบคนจนๆ แล้วคุณจะไม่มีวันจน”

เป็นคำพูดที่คนสมัยก่อนมักใช้สอนลูกหลาน คนสมัยก่อนจะประหยัดอาจจะเพราะ

เคยผ่านความลำบากมาก่อน แต่ ที่จริง! ก็ไม่น่าจะแบ่งว่าเป็นคนสมัยก่อนหรือสมัยนี้

เพราะเป็นเรื่องของปัจจัยบุคคลมากกว่า เชื่อว่า คนยุคใหม่เองก็มีไม่น้อยที่รู้จักใช้เงิน

แบ่งเงินเก็บออมไม่จำเป็นว่า มีมากต้องใช้มาก เพียงแต่ด้วยความที่โลกเราอยู่ในยุคของทุนนิยม

ที่เน้นเรื่องของการบริโภคนิยมเป็นที่ตั้ง ผู้คนเชื่อว่าความสุขจะเกิดขึ้นได้จากการใช้เงิน

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องกินหรือเที่ยวก็เลยจัดกันเต็ม (ไม่มีแล้วสำหรับคำว่าลำบากก่อนสบายทีหลัง)

เพราะ ต้องการสบาย ตั้งแต่วันนี้เลย ผู้คนในยุคนี้มีแนวโน้มที่จะใช้จ่ายเงิน เพื่อ ซื้ อ ค ว า ม สุ ข

มากกว่าคนในอดีต นี่เป็น “ความจริง” ที่ทุกคนก็รู้ดี !

เพียงแต่บางครั้งเราต้องเหมือนหยุดคิด หรือ มีเบรกตัวเองไว้บ้าง

การไป อ่ า น เจอประโยคที่เป็นข้อคิดหรือคติทำให้เราหยุดหันมาทบทวนพฤติ ก ร ร มของตัวเอง

ว่ามีอะไรที่มากหรือน้อยเกินไป แล้วก็ปรับเปลี่ยนเพื่อให้เกิดความสมดุลมากขึ้น

เหมือนอย่างที่ชาวพุทธยึดเรื่องการเดินทางสายกลางน่าจะเป็นความสุขที่แท้จริง มากกว่า

“บางคนที่ยังเรียกตัวเองว่า ไม่มี หรือ จน”

อาจจะเถียงว่า.. ไม่ต้องใช้ชีวิตแบบจนก็ถูกบั ง คั บ ให้ต้องมีชีวิตแบบจน ๆ อยู่แล้วล่ะ

ถ้าความคิดเริ่มต้นของคุณ เป็นแบบนี้ แสดงว่าคุณไม่รู้ถึงความหมายเบื้องลึก

เบื้องหลังของข้อความนี้ นำไปคิดและประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับชีวิต

“ใช้ชีวิตแบบจน แล้วคุณจะไม่มีวันจน”

การใช้ชีวิตแบบคนจนไม่ได้หมายถึง ให้เราต้องไปตกระกำลำบาก กิน อ า ห า ร ราคาถูก

ใส่เสื้อผ้าเก่า ๆ ข าด ๆ แต่หมายถึงเราต้องรู้จักเลือกกิน เลือกใช้ ไม่ฟุ่มเฟือย ไม่กินทิ้งกินขว้าง

หรือมีข้าวของมากมายเกินความจำเป็น ยกตัวอย่างง่าย ๆ เช่น

“เราไม่จำเป็นต้องไขว่คว้าหาของเหล่านี้”

มาเป็นเจ้าของให้ลำบากเลือกที่จะเป็น และใช้ชีวิในแบบของตัวเองที่เหมาะสม กับ ฐานะ

และรายได้ของเราไม่สร้างหนี้แล้วเราก็จะไม่มีวันจนจริง ๆ ค่ะ ถึงเราจะไม่ได้มีมากเท่าคนอื่น

แต่มั่นใจได้เลยว่าเราจะไม่จนแน่ ๆการใช้ชีวิตแบบพอเพียง หรือ ในความหมายแบบจน ๆ

นี่แหละ.. ที่จะบ่มเพาะกลายเป็นนิสัยที่ติดตัวของเราไป เราจะไม่รู้สึกว่าขาดอะไร

แต่เมื่อไหร่ที่เราได้อะไรมาเพิ่ม มันจะเป็นความรู้สึกที่ดีมาก ๆตรงกันข้าม

ถ้าเราใช้ชีวิตเกินๆ อยู่ตลอดถึงเวลาที่เราต้องข าด มันจะเป็นความรู้สึกที่ดีได้อย่างไร

เปรียบเทียบง่าย ๆ ถ้าเรา กิ น อ า ห า ร ในห้างทุกมื้อกับเลือกกิน 2-3 มื้อต่อสัปดาห์

มื้อไหนที่จะสร้างความสุขและความประทับใจให้เราได้มากกว่ากัน แถมเงินยังเหลือ

ติดกระเป๋ามากกว่า อีกด้วยไม่จนกรอบก่อนสิ้นเดือนแน่

“ถ้าวางแผนให้ดี ๆ นี่เป็นตัวอย่างง่าย ๆ”

ใครไม่เคยจนมาก่อน ก็คงย ากที่จะรู้ว่าความจนมันน่ากลัวขนาดไหน

และนี่เอง ที่เป็นที่มาของสิ่งที่รุ่น พ่อ แม่ ปู่ ย่ า ต า ย า ย เรา พ ย า ย า ม สอนอยู่เสมอ

ไม่ฟุ่มเฟือยเป็นพื้นฐานไว้ก่อน จากนั้นที่สำคัญ คือ ต้องรู้จักคิดเพื่อต่อยอดสร้างความก้าวหน้าขึ้นไปให้ได้

ถ้าเรารู้จักใช้ชีวิตแบบ “คนจน” ในความหมายที่ว่า.. ใช้ให้จ่ายน้อยกว่า ที่หามาได้ “แบบนี้ไม่มีวันจน” แน่ ๆ

แต่ถ้ายังใช้เงินมากเกินกว่าที่หามาได้..ใช้เงินแบบคนรวยทั้งที่ไม่ใช่คนรวย คุณก็จะ “จนอยู่แบบนี้ “

การที่เราใส่เสื้อผ้าราคาถูก ไม่มียี่ห้อ

ไม่ได้หมายความว่า “เราจน”

แต่เรามีครอบครัวที่ ต้องดูแล ไม่จำเป็น

ต้องทำให้ คนในสังคมประทับใจก็ได้

เชื่อสิคะ! ว่าคุณจะไม่มีวันจนค่ะ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น