เลี้ยงลูก แบบสมถะ ติดดิน สอนลูกให้ลำบากบ้าง (เมื่อโตขึ้น..เขาจะดูแลตัวเองได้) - HotNews

เลี้ยงลูก แบบสมถะ ติดดิน สอนลูกให้ลำบากบ้าง (เมื่อโตขึ้น..เขาจะดูแลตัวเองได้)

 

พ่อแม่หลายคนก็ผ่านความย ากลำบ ากมา มีวันนี้ได้มันไม่ง่ายเลยจริงๆ แต่เพราะเคยผ่านความลำบ ากมานั่นแหละ

และพย าย ามเลี้ยงลูกให้สบาย ไม่อย ากให้ลำบากเหมือนตนเอง ตามใจ อย ากได้อะไรก็ให้หมดทุกอย่าง

อย ากจะให้มีมากว่าเพื่อนวัยเดียวกัน เพื่อนมีกระเป๋าใหม่ ต้องมีใหม่กว่าเขา

เพราะด้วยความคิดเช่นนั้น มันก็ไม่ถูก กลายเป็นว่าเลี้ยงลูกแบบผิ ดๆ

ไม่อย ากให้ลูกลำบากเหมือนเราตอนเด็ ก พอคุณเลี้ยงลูกเหมือน “ไข่ในหิน”

ลูกของคุณเองที่จะทุ กข์ใจ จะลำบากเมื่อโตขึ้น

ปัจจุบันนี้มีโ ร คใหม่ คือ “โร ค ไม่รู้จักความลำบาก” ส่วนมากแล้วมักเกิดขึ้นกับเด็ ก ในปัจจุบันที่มันเป็นเช่นนั้น

เพราะเกิดจากพ่อแม่ไม่สร้างภูมิ คุ้ มกันให้ตั้งแต่ยังเด็ ก เลี้ยงผิดวิธี ไม่ได้ให้เขาออกไปเผชิญโลกกว้าง

ไม่เจอกับชีวิตจริงคนเราจะรวยหรือจนทุกคนก็ต้องเจอกับความลำบากเสมอ

มันไม่มีใครสบายตั้งแต่เกิดหรอกไม่มีคนที่จะสบายไปตลอด ไม่มีคนที่ลำบากไปตลอด

พ่อแม่บางคน ไม่กล้าใช้ลูก ไม่ให้ลูกทำอะไรด้วยตัวเองเลยให้มีหน้าที่เรียนหนังสืออย่างเดียว

อยู่แต่กับตำรา แต่ความเป็นจริงนั้นในสังคมปัจจุบันจะเน้นเรียนเก่งอย่ างเดียวไม่ได้ ช่วยให้ทุกอย่างราบรื่น

เพราะมันไม่เพียงพอในการดำเนินชีวิตของเราเลย เช่นคุณพ่อท่านนึงไม่เคยสอนให้ลูก “รู้จักความลำบ าก”

ให้เรียนอย่างเดียวคุณพ่อท่านนี้ ส่งลูกไปเรียนมหาลัยชื่อดั งในเมืองหลวง อยู่หรู

ใช้ชีวิตดีมีความสุข พ่อออกให้ทั้งหมด แม้ว่าทางบ้านจะฐานะจะไม่ค่อยดี

แต่อย่างไรก็จะทำเพราะไม่อย ากให้ลูกลำบ าก แล้วพอลูกโท ร มาหา สิ่งที่ได้ยินคือ “ขอเงิน”

ซึ่งคุณพ่อ ก็ส่งเงิ นให้ลูก อย ากได้อะไรก็ให้หมด แม้แต่รถที่ไม่จำเป็นแม้แต่น้อย ก็ยังซื้อให้

แล้วในที่สุด ความจริงก็เปิดเผ ย ว่าที่ลูกมาขอเงินเรื่อยๆ นั้น ไม่ได้ไปจ่ายค่าเทอมแต่อย่างใด

หรือจ่ายค่ากิจกร ร มอะไรนั่นเลย แต่เอาไปสำ ม ะเทเ ม า แล้วคุณพ่อท่านนี้รู้ ก็เสียใจ

คิดแต่โท ษตัวเองไม่เคยสอนให้ลูก รู้ความลำบากไม่สอนให้ลูกรู้จักหาเงิน ประเคนให้ตลอด

จนกลายเป็นนิสัยแ ย่ๆ ออกมา ดังนั้นแล้ว จึงอย ากจะเตือนพ่อแม่ทั้งหลาย ว่าแม้…

“คุณจะรวยล้นฟ้า ก็จงให้เลี้ยงลูกแบบติดดิน เลี้ยงแบบสมถะ”

สอนให้ผิดหวังรู้จักความลำบ ากอย่าอยู่แต่กับตำรา แล้วลูกจะได้เติบโตอย่างเข้มแข็ง

และวันนี้ยังไม่สายเกินไปหากคุณเริ่มต้นที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีการเลี้ยงดูพวกเขาเสียใหม่

ก่อนที่พวกเขาจะเติบโตมาพร้อมกับความลำบากและเป็น เห ตุให้คุณต้องทุกข์ใจในภายหลัง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น